Screening

Screening innebär undersökning av ett större antal människor för att finna förstadier till en sjukdom eller en sjukdom innan den har gett symtom.
Undersökning ingår inte, utöver den som ingår i screeningsverksamheten.

Bukaorta-screening, 100 kr
Mammografi, 0 kr
Gynekologisk cellprovskontroll, 0 kr