Synkontroll

Synkontroll, avgift 200 kr.
Synkontroll som avser terminalarbete, avgift 300 kr.

Avgifterna är momsbefriad.