Vaccination pneumokocker

Från och med 1 december 2022 startar särskilt vaccinationsprogram för personer som ingår i riskgrupper mot pneumokockinfektion, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  • Det innebär att vaccination ska ges avgiftsfritt till medicinska riskgrupper, 2 år och äldre samt 75-åringar.  
  • För 75-åringar gäller att vaccination mot pneumokocker ska erbjudas till alla det år de fyller 75 år. Det innebär att personer födda 1947 erbjuds vaccination 2022, födda 1948 erbjuds vaccination 2023 osv. 

Västra Götalandsregionen har beslutat att personer 76 år och äldre som inte ingår i någon medicinsk riskgrupp ska få vaccination och revaccination avgiftsfritt. Beslutet gäller från och med 17 mars 2023.