Vaccination pneumokocker

För vaccination mot pneumokocker som ges till patient enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation för riskgrupper, ska patienten betala
enligt vaccinprislistan.

Om läkare vid läkarbesök/ inskrivning i sluten vård bedömer patienten
som en riskpatient ska patienten, förutom patientavgiften för läkarbesöket,
betala avgift för vaccinationen enligt vaccinprislistan. Om patienten har
frikort ska avgift enligt vaccinprislistan ändå tas ut.

Om läkare bedömer att vaccinationen är ett led i behandlingen av en sjukdom, ska patientavgift tas ut enligt gällande regler. Det innebär att vaccinationen ingår i patientavgiften för besöket.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:04