Vaccination rabies på grund av tillbud

Vid misstanke om att en patient har blivit smittad med rabies, ingår vaccinationen i ordinarie patientavgift för besöket.

Avgift tas ut enligt vaccinprislistan när en patient begär en vaccination i förebyggande syfte.