Vaccination rabies pga tillbud

Vid misstanke om att en patient har blivit smittad med rabies, ingår vaccinationen i ordinarie patientavgift för besöket.

Avgift tas ut enligt vaccinprislistan när en patient begär en vaccination i förebyggande syfte.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:04