Vaccination stelkramp på grund av tillbud

Stelkrampsvaccination med anledning av tillbud ingår i ordinarie patientavgift för besöket.

Avgift tas ut enligt vaccinprislistan när en patient begär en vaccination i förebyggande syfte.

Senast uppdaterad: 2019-02-25 12:07