Vaccinprislista

Vaccinprislista från och med 1 februari 2017 för vaccin som administreras på mottagning. Avgiften nedan är den faktiska avgiften som patienten ska betala.

Vaccin motPreparatnamnPris per injektion
Bältros Zostavax® 1 380 kr
Difteri, stelkramp, kikhosta,
polio. Grundvaccination barn.
Tetravac® 260 kr
Difteri, stelkramp och kikhosta
Påfyllnadsdos
DiTeKiBooster® 290 kr
Difteri, stelkramp, kikhosta,
polio. Påfyllnadsdos.
Boostrix®Polio 380 kr
Fästingburen encephalit FSME-IMMUN Vuxen®
FSME-IMMUN Junior®
310 kr
300 kr
Gammaglobulin Beriglobin® 1,0-2,0 ml 360 kr
Gula febern Stamaril® 390 kr
Hepatit A Havrix®, 1440 1,0 ml
endosspruta
Havrix®, 1440 0,5 ml
endosspruta
380 kr

340 kr
Hepatit A Vaqta® 50 E Vuxen
endosspruta
Vaqta® 25 E Barn
endosspruta
390 kr

340 kr
Hepatit B HBVAXPRO®, 5 mikrogram
HBVAXPRO®, 10 mikrogram
Engerix-B®, 1,0 ml
endosspruta
220 kr

250 kr

350 kr
Hepatit A+B Twinrix Vuxen®, 1,0 ml
Twinrix Pediatric®, 0,5 ml
Ambirix® barn 1-15 år
460 kr
370 kr
450 kr
Hemophilus influenza typ b Act-HIB® 500 kr
Humant papillomvirus HPV Gardasil ®
Cervarix®
980 kr
980 kr
Immunitetskontroll TBC Tuberkulin PPD RT 23 SSI® 210 kr
Jap.B encefalit Ixiaro 1 040 kr
Kolera Dukoral® 2x1 dos 500 kr
Meningokock A+C+W+Y Menveo® 550 kr
Meningokock B Bexsero 1 120 kr
Mässling, röda hund och påssjuka Priorix® 210 kr
Pneumokocker Pneumovax®
Prevenar®
350 kr
690 kr
Polio ImovaxPolio® 300 kr
Rabies Rabipur® 660 kr
Stelkramp Licenspreparat* 200 kr
Säsongsinfluensa Vaxigrip® 180 kr
Tuberkulos BCG-vaccin® 220 kr
Tyfoidfeber Typhim Vi® 280 kr
Vattkoppor Varilrix® 550 kr
Myggnät, stora Care Plus Bell 250 kr
Myggnät, små Care Plus Compact Bell 230 kr

Ett tillfälligt pris tas fram för vaccin som inte finns med på prislistan enligt ovan. Kontakta ordförande i terapigrupp Vaccin: Ulrica Sand Höglund. Tel: 031-345 04 25, 0700-82 39 45.

*Licensvaror måste alltid beställas från ett apotek, enligt gällande regelverk. För enheter som har avtal med regiongemensamt lager (RGL) ska vaccin på licens beställas därifrån. Kontakta RGL då beställning av licensprodukter normalt inte kan ske via Marknadsplatsen. Kontaktuppgifter: tel: 010-447 71 00, fax: 031-88 06 95, kundservice.rgl@apoteket.se.


Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:04