Justerade patientavgifter

Den 1 april 2024 justeras patientavgifterna

Patientavgift för läkarbesök på vårdcentral där patienten är listad höjs från 100 till 200 kronor.

Patientavgift för besök på Vårdval Rehab höjs från 100 till 200 kronor. Patientavgift för fysioterapeuter med ersättning enligt nationella taxan höjs till 200 kronor.

Patientavgift för besök hos sjuksköterska på vårdcentral återinförs för personer som fyllt 65 år.

Patientavgift för besök på sjukhusens akutmottagningar höjs från 300 till 400 kronor.

Patientavgift för besök på jourcentral blir 300 kronor oavsett yrkeskategori som patienten träffar och oavsett listning.

Patientavgift införs för digitala vårdbesök chatt och telefon. Patientavgiften är 80 procent av vad ett motsvarande fysiskt besök hade kostat. Patientavgift ska tas ut när kontakten uppfyller kraven på kvalificerad hälso- och sjukvård.