Särskilt vaccinationsprogram för pneumokockinfektion

Uppdaterad:
Publicerad:

Från och med 1 december 2022 införs särskilt vaccinationsprogram pneumokockinfektion för personer som ingår i riskgrupper.

Det innebär att vaccination ska ges avgiftsfritt till medicinska riskgrupper, 2 år och äldre samt 75-åringar, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För 75-åringar gäller att vaccination mot pneumokocker ska erbjudas till alla det år de fyller 75 år. Det innebär att personer födda 1947 erbjuds vaccination 2022, födda 1948 erbjuds vaccination 2023 osv.