Hälsoundersökning

Här kan du läsa om den hälsoundersökning, som asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd har rätt till.

Vad styr hälsoundersökningen?

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande med flera, står det att

 • hälsoundersökningen är ett erbjudande, som ska innehålla viss information
 • syftet är att uppmärksamma behov av vård och behov av smittskyddsåtgärder
 • hälsoundersökningen ska innefatta samtal, provtagning och kroppsundersökning 
 • samtal med barn ska anpassas och innefatta påverkan av andra familjemedlemmars hälsa
 • information ska ges om hur man kontaktar hälso- och sjukvård och tandvård
 • remittering till annan vårdgivare kan göras.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande med flera

Vem ska erbjudas en hälsoundersökning?

Följande personer ska, via primärvården, erbjudas en kostnadsfri hälsoundersökning enligt lag

 • asylsökande
 • personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Undersökningen erbjuds när personerna uppsöker primärvården.

Även följande folkbokförda personer med fullständigt personnummer *, har rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning via primärvården om så önskas

 • kvotflyktingar
 • anknytningar till flyktingar
 • asylsökande som fått uppehållstillstånd men inte hunnit göra en hälsoundersökning under asyltiden
 • övriga barn som inte omfattas av bestämmelser om statlig ersättning, enligt regionalt beslut Dnr RSK 152-2007.

* Dessa hälsoundersökningar ska vara gjorda inom 12 månader från det att personerna blivit kommunplacerade, för att vården ska få ersättning.

Stöd vid hälsoundersökning

OBS! Tidigare hälsoundersökningsmallar för barn och vuxna är inte längre aktuella och har därför tagits bort. Nya regionala medicinska riktlinjer håller på att tas fram. I avvaktan på dessa finns stöd och vägledning kring hälsoundersökningen i form av Socialstyrelsens rekommendationer, Central Barnhälsovårds råd för barn och praktisk handledning kring hälsoundersökningen via Flyktingmedicinsk mottagning: 

Att kalla till hälsoundersökning

Enligt förordning (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera, är Migrationsverket skyldig att lämna ut uppgifter om asylsökande till landstingen, så att vården ska kunna kalla till hälsoundersökning. Uppgifterna lämnas via inflyttningsmeddelanden som skickas till närmsta vårdcentral enligt närhetsprincipen. Alternativt kan uppgifterna hämtas via Hälsoplan, ett IT-stöd för primärvården.
Migrationsverket - Förordning (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera 
Karta enligt närhetsprincipen
Hälsoplan

Kallelser på olika språk

Erbjudandet om hälsoundersökning bör lämnas på ett språk som mottagaren förstår. Landsting i samverkan-Adlongruppen har därför tagit fram och översatt kallelser på olika språk, som vårdpersonal i samtliga landsting eller regioner kan använda.
Landsting i samverkan-Adlongruppen - Översatta kallelser 


Senast uppdaterad: 2018-11-05 12:40