Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hälsoundersökning

Här kan du läsa om den hälsoundersökning, som asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd har rätt till.

Vad styr hälsoundersökningen?

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande med flera, står det att

 • hälsoundersökningen är ett erbjudande, som ska innehålla viss information
 • syftet är att uppmärksamma behov av vård och behov av smittskyddsåtgärder
 • hälsoundersökningen ska innefatta samtal, provtagning och kroppsundersökning 
 • samtal med barn ska anpassas och innefatta påverkan av andra familjemedlemmars hälsa
 • information ska ges om hur man kontaktar hälso- och sjukvård och tandvård
 • remittering till annan vårdgivare kan göras.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande med flera

Vem ska erbjudas en hälsoundersökning?

Följande personer ska, via primärvården, erbjudas en kostnadsfri hälsoundersökning enligt lag

 • asylsökande
 • personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Undersökningen erbjuds först när personerna själva uppsöker primärvården.

Även följande folkbokförda personer med fullständigt personnummer *, har rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning via primärvården om så önskas

 • kvotflyktingar
 • anknytningar till flyktingar
 • asylsökande som fått uppehållstillstånd men inte hunnit göra en hälsoundersökning under asyltiden
 • övriga barn som inte omfattas av bestämmelser om statlig ersättning, enligt regionalt beslut Dnr RSK 152-2007.

* Dessa hälsoundersökningar ska vara gjorda inom 12 månader från det att personerna blivit kommunplacerade, för att vården ska få ersättning.

Stöd vid hälsoundersökning

NYTT 2019-01-01! Som stöd och vägledning kring utförandet av hälsoundersökningen, finns nu en beslutad regional medicinsk riktlinje, RMR - Hälsoundersökning av asylsökande samt övriga berättigade. Dessutom finns sedan tidigare Socialstyrelsen rekommendationer, Central Barnhälsovårds råd för barn och praktisk handledning till alla vårdcentraler via Flyktingmedicinsk mottagning.
RMR - Hälsoundersökning av asylsökande samt övriga berättigade
Socialstyrelsen - Hälsoundersökning av asylsökande
1177 Vårdguiden - Närhälsan flyktingmedicinsk mottagning, Göteborg

Att kalla till hälsoundersökning

Enligt förordning (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera, är Migrationsverket skyldig att lämna ut uppgifter om asylsökande till landstingen, så att vården ska kunna kalla till hälsoundersökning. Uppgifterna lämnas antingen ut via inflyttningsmeddelanden som skickas till närmsta vårdcentral enligt närhetsprincipen eller hämtas via Hälsoplan, ett IT-stöd för primärvården.
Migrationsverket - Förordning (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera 
Karta enligt närhetsprincipen
Vera Asyl (Hälsoplan)

Kallelser på olika språk

Erbjudandet om hälsoundersökning bör lämnas på ett språk som mottagaren förstår och kallelser på olika språk finns som vårdpersonal kan använda. Det finns även framtagna bildstöd på olika språk via KomHIT Flykting, som kan användas vid utskick av erbjudanden eller kallelser till hälsoundersökning.
Sveriges Kommuner och Landsting - Kallelse till hälsoundersökning på nio språk 
KomHIT Flykting - Bildstöd, erbjudanden och kallelser

Senast uppdaterad: 2019-06-14 12:09