Algeriet

Sverige och Algeriet har ett sjukvårdsavtal, en så kallad konvention. Nedan följer vad den reglerar:

Akut vård

Medborgare från Algeriet har rätt till akut vård i Sverige, men inte tandvård. Patienten betalar samma patientavgift som för bosatta. Giltigt pass ska uppvisas och kopieras.

Planerad vård / tandvård

Patienten betalar hela vårdkostnaden (utomlänspris).

Utlandssvenskar

Akut vård / tandvård

Patienten betalar gällande patientavgift / vårdavgift. Giltigt pass ska uppvisas. Annars betalar patienten hela vårdkostnaden (utomlänspris).

Planerad vård / tandvård

Patienten betalar för öppen vård 6 x högsta slutenvårdsavgiften och för sluten vård 10 x högsta slutenvårdsavgiften. Patienten ska vara utflyttad från Västra Götaland, annars betalar patienten hela vårdkostnaden (utomlänspris).

Vid planerad tandvård betalar patienten hela vårdkostnaden.