Kanalöarna Jersey, Guernsey och Isle of Man

Akut vård / tandvård

Vid akut vård ska giltigt pass eller försäkringsbevis från myndighet uppvisas. Patienten betalar gällande patientavgift / vårdavgift som för bosatta. Kopia ska tas av uppvisat pass eller försäkringsbevis.

Planerad vård / tandvård

Patienten betalar hela vårdkostnaden (utomlänspris).

Utlandssvenskar

Akut vård / tandvård

Patienten betalar gällande patientavgift / vårdavgift.

Planerad vård / tandvård

Patienten betalar för öppen vård 6 x högsta slutenvårdsavgiften och för sluten vård 10 x högsta slutenvårdsavgiften. Patienten ska vara utflyttad från Västra Götaland, annars betalar patienten hela vårdkostnaden (utomlänspris).

För planerad tandvård betalar patienten hela vårdkostnaden.