Hjälpmedel

Person från EU/EES

En turist har vid tillfällig vistelse i Sverige rätt till hjälpmedel som bedöms vara nödvändiga. Patienten ska kunna uppvisa ett giltigt EU-kort vid besöket.

En person som arbetar i Sverige, men som inte är folkbokförd har rätt till subventionerade hjälpmedel på samma villkor som bosatta. Patienten ska kunna uppvisa "Intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004".

Personer från vissa konventionsländer

Personer från Algeriet och Australien som har rätt till subventionerad akut/nödvändig vård samt studerande och arbetande från Quebéc har rätt till hjälpmedel som är direkt kopplade till akut/nödvändig vård.

Personer från övriga länder

Dessa personer har inte rätt till subventionerade hjälpmedel. De betalar hela kostnaden själva.