Högkostnadsskydd öppen hälso- och sjukvård

Person från EU/EES-land

Person som omfattas av EU:s förordning 883/2004 alt 1408/71 har rätt till högkostnadsskydd. Patienten måste vid besöket uppvisa ett giltigt EU-kort eller ett giltigt intyg från Försäkringskassan om rätt till vård i Sverige.

Person från konventionsland

Personer från Algeriet, Australien, Israel, Turkiet och Quebéc som omfattas av en konvention har rätt till högkostnadsskydd.

Personer från övriga länder

Person från övriga länder omfattas inte av högkostnadsskyddet.