Danmark

Nödvändig vård / tandvård

Patienter som är bosatta i Danmark, Finland, Island och Norge (inklusive Grönland, Färöarna och Åland) eller är utlandssvenskar i dessa länder behöver inte visa EU-kort. Patienten betalar gällande patientavgift / vårdavgift som för bosatta. 

Patienter från nordiska länder ska uppvisa giltig ID-handling och uppge fullständig adress i hemlandet för att få subventionerad nödvändig vård. Det gäller även gränsarbetare som är bosatta i något av de nordiska länderna och arbetar i Sverige och är i behov av nödvändig vård.

Om en patient är under 18 år och saknar ID-handling godtas kopia på ID-handling av medföljande vuxen samt patientens motsvarighet till personnummer i hemlandet. 

Försäkringskassan accepterar pass, nationella ID-kort och körkort som ID-handling. Om giltig ID-handling saknas accepterar Försäkringskassan kopia av giltigt EU-kort.

Regionen ska till Försäkringskassan lämna vårdräkning, uppgifter om patientens namn, bostadsadress samt kopia av patientens giltiga ID-handling.

Försäkringskassan lämnar ingen ersättning om kopia av ID-handling saknas.

Saknas id-handling betalar patienten hela vårdkostnaden (utomlänspris).

Planerad vård / tandvård

Är syftet med vistelsen i Sverige att söka planerad vård / tandvård ska intyg S2 uppvisas. Patienten betalar då gällande patientavgift / vårdavgift som för bosatta. Saknas intyg betalar patienten hela vårdkostnaden (utomlänspris). Gäller även utlandssvenskar bosatta inom Norden.  Kopia ska tas av uppvisat intyg.