Israel

Sverige och Israel har ett sjukvårdsavtal, en så kallad konvention. Nedan följer vad den reglerar:

Förlossningsvård

En israelisk medborgare betalar gällande patientavgift för förlossningsvård vid tillfällig vistelse i Sverige. Intyg ska uppvisas. Kopia ska tas av intyget.

Akut vård /akut tandvård

Patienten betalar hela vårdkostnaden själv (utomlänsavgift).

Planerad vård / planerad tandvård

Patienten betalar hela vårdkostnaden (utomlänsavgift).

Utlandssvenskar

Akut vård / akut tandvård

Patienten betalar gällande patientavgift / vårdavgift. Giltigt pass ska uppvisas, annars betalar patienten hela vårdkostnaden (utomlänsavgift).

Planerad vård / planerad tandvård

Patienten betalar för öppen vård 6 x högsta slutenvårdsavgiften och för sluten vård 10 x högsta slutenvårdsavgiften. Patienten ska vara utflyttad från Västra Götaland, annars betalar patienten hela vårdkostnaden (utomlänsavgift).

Vid planerad tandvård betalar patienten hela vårdkostnaden.