Québec

Sverige och Quebéc har ett sjukvårdsavtal, en så kallad konvention. Nedan följer vad den reglerar:

Personer bosatta i Québec som arbetar eller studerar i Sverige under kortare tid än ett år har rätt till både nödvändig och planerad vård till gällande patientavgift samt tandvård till gällande vårdavgift.

Patienten ska kunna uppvisa försäkringsintyg från Québec och intyg om arbetstillstånd eller inskrivningsintyg från läroanstalt i Sverige som omfattas av lagstiftningen om studiestöd. Kopia ska tas av uppvisat intyg/tillstånd.

För övriga personer från Quebec, se Kanada.