Ungern

Sverige och Ungern har ett sjukvårdsavtal, en så kallad konvention, utöver de regler som gäller för EU/EES-länder.

Konventionen ger medborgare från Ungern som inte har rätt till EU-kort, rätt till akut sjukvård mot uppvisande av pass. Patienten betalar gällande patientavgift / vårdavgift, samma som bosatta betalar. 

Till reglerna för EU/EES-länder