Klassifikation av vårdåtgärd (KVÅ)

KVÅ beskriver olika behandlingar som utförs i mötet med patienten och ska bidra till att beskrivningen av vårdens innehåll blir enhetlig.

KVÅ är en klassifikation av vårdåtgärder inom hälso- och sjukvården. Rapporterade koder ger underlag till en statistisk beskrivning av vårdens innehåll. I KVÅ ingår dels koder för kirurgiska åtgärder hämtade från klassifikation av kirurgiska åtgärder (KKÅ), dels icke kirurgiska eller medicinska åtgärdskoder (KMÅ).

Förteckningen innehåller såväl Socialstyrelsens och de regionala. 

Beslut regionala KVÅ-koder

Beslut om regionala KVÅ-koder förutökade hembesök BHV 2024-02-07

Beslut om inomregional KVÅ-kod för PSV grav hörselnedsättning 2023-12-04

Beslut om avslut av inomregional KVÅ-kod vård enligt massflyktsdirektivets 2023-12-04

Beslut om inomregional KVÅ-kod för Pneumokockvaccination med Vaxneuvance 2023-10-11

Beslut om inomregional KVÅ-kod för Rotavirusvaccination dos 3 inom Barnhälsovården 2023-09-27

Beslut om inomregional KVÅ-kod för Hembesök tillsammans med förebyggande socionom inom Barnhälsovården 2023-08-22

Belut om inomregionala KVÅ-koder för uppföljning av "rutinmässiga frågor om våld i nära relationer ställda 2023-03-01

Beslut om inomregional KVÅ-kod för kikhostvaccination för gravida 2022-12-01

Beslut inomregional KVÅ-kod för pneumokockvaccination 2022-11-29

Beslut inomregional KVÅ-kod Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) 2022-11-16

Beslut inomregional KVÅ-kod för digitala Ortopedkonsultationer 2022-10-21

Beslut nya inomregionala KVÅ-koder för uppföljning av barn med funktionell buksmärta 2022-08-29

Beslut nya inomregionala KVÅ-koder för Uppföljning av "En väg in" 2022-08-29

Beslut Ny inomregional KVÅ-kod för avslut av Personcentrerade sammanhållet vårdförlopp 2022-06-30

Beslut ny inomregional KVÅ-kod för hälsoundersökning av personer som har flytt från Ukraina, 2022-04-01

Beslut ny KVÅ-koder för start, avslutad samt uppföljning av behandling/undersökning/mätning i hemmet 2021-12-15

Beslut återinförande av KVÅ-kod Rutinmässiga frågor om våld i nära relationer 2021-12-15

Beslut ny regional KVÅ-kod för Covid-19 tillfrisknandeintyg 2021-08-18

Beslut ny regional KVÅ-kod för Covid-19 provtagning på skolor 2021-08-16

Beslut nya inomregionala KVÅ-koder i BVC journal för regionalt pilotprojekt Små barn Nordost 2021-06-04

Beslut ny inomregional KVÅ-kod Påbörjad dövblindspecifik rehabilitering/habilitering 2021-06-04

Beslut ny inomregional KVÅ-kod SEXIT 2021-05-03

Beslut annullering regionala BHV-koder 2021-05-03

Beslut ny KVÅ-kod substitutionsbehandling vid opioidberoende 2021-03-23

Beslut ny inomregional KVÅ-kod digifysiska kontakter 2021-02-18

Beslut ny inomregional KVÅ-kod screening av personal inom kommunal och privat omsorg m.m. antigentest Covid-19 2021-02-12

Beslut inomregionala KVÅ-koder för uppföljning BHV 2021-01-28

Beslut om avslut av regionala KVÅ-koder rehab, 2020-12-18

Beslut ny regional KVÅ-kod för Atigentest/snabbtest Covid-19 för primärvården 2020-12-10

Beslut ny regional KVÅ-kod för vaccination för covid-19, 2020-12-22

Beslut ny regional KVÅ-kod för Vaccination av riskgrupper 2020-09-23

Beslut ny regional KVÅ-kod för Smittspårning avslutad 2020-08-31

Beslut ny regional KVÅ-kod för Påbörjad synrehabilitering 2020-08-14

Beslut ny regional KVÅ-kod för Antikroppstest Covid-19 2020-08-07

Beslut ny regional KVÅ-kod för PCR-test Covid19 i Primärvården

Beslut nya regionala KVÅ-koder start och avslut av egenmonitorering, 2019-12-19

Beslut om annullering av regionala KVÅ-koder, 2019-12-10

Beslut om regional KVÅ-kod UX801 - Psykologinsats SAMLA-team, barn och unga 2019-11-21

Beslut regional KVÅ-kod UX700 - Strukturerad fotundersökning vid diabetes, "D-foot" 2019-10-22

Beslut regional KVÅ-kod UX800 - Samordningsinsats för patient med komplexa behov 2019-10-22

Beslut regional KVÅ-kod UV125 - KBT med exponering och responsprevention (ERP) 2019-02-27

Beslut regional KVÅ-kod UX620 - Hälsoundersökning asylsökande med flera 2018-12-10

Beslut regionala KVÅ-koder för utökat hembesöksprogram (BVC) 2018-12-10

Beslut annullering av tidigare beslut KVÅ UX600  2018-12-04

Beslut regionala KVÅ-koder UX415_UX418 rehabiliteringsplan 2018-10-10

Beslut regional KVÅ-kod UX422 - Särskilt resurskrävande besök Logoped 2018-10-10

Beslut regional KVÅ-kod UX600 - Frågor om våld i nära relationer ställda 2018-10-10

Beslut regional KVÅ-kod UV119 - Samordnande stödjande insatser vid psykisk ohälsa 2018-10-10

Beslut regional KVÅ-kod UX270 Hembesök vid 8 månaders ålder, 2018-07-03

Beslut regional KVÅ-kod UX272 Vaccin rotavirus, 2018-07-03

Beslut regional KVÅ-kod UX421 Särskilt resurskrävande besök Fysioterapeut Vårdval rehab, 2018-04-26

Beslut regional KVÅ-kod UX420 Särskilt resurskrävande besök Arbetsterapeut Vårdval rehab, 2018-04-26

Beslut regional KVÅ-kod UX253 - Erbjudits BCG-vaccination, 2018-03-20

Beslut ändring av kodtext regional KVÅ-kod UKC011 2018-01-09

Beslut regional KVÅ-kod extern mellanliggande provtagning inom primärvården, startdatum 2018-01-01

Beslut regional KVÅ-kod för substitutionsbehandling vid opioidanalgetikaberoende, 2017-07-01

Regionala åtgärdsförteckningar