Allmänmedicin

Regional medicinsk riktlinje

Den regionala medicinska riktlinjen "Fetma och övervikt - behandling i primärvården" har utgått och är därför avpublicerad. Processen med att ta fram en ny behandlingsriktlinje påbörjades under våren 2024. Tills vidare följer innehållet på sidorna "Allmänmedicin", "Kirurgisk fetmabehandling" och "Material och länkar" den tidigare riktlinjen.

Beslutstöd

Fysisk aktivitet

Kost

Material och länkar

Remissmallar och remisskriterier

Björn Eliasson

Överläkare
För frågor om vuxen