Allmänmedicin

Regional medicinsk riktlinje Fetma (Obesitas)  - behandling av övervikt och fetma i primärvården.

Beslutstöd

Fysisk aktivitet

Kost 

Material och länkar

Remissmallar och remisskriterier

Björn Eliasson

Överläkare
För frågor om vuxen

Senast uppdaterad: 2018-01-26 11:09