Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Arbetsplatskoder

Vid frågor om arbetsplatskoder, kontakta kontaktpersoner för respektive förvaltning.

Privata, pensionerade vårdgivare samt fritidsförskrivare som behöver en arbetsplatskod hänvisas till Kari Harvonen, tel: 010-441 39 36, 0705-58 25 92

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ximena Falcon, tel 0730-91 35 26 och Katarina Gustavsson, tel 0700-82 51 51

NU-sjukvården Henrik Hultkvist, tel: 010-43 56 644

SÄS Karin Lundh, tel: 033-616 42 01

SkaS Daniel Garö Ljung, tel: 0709-54 54 82

Kungälvs sjukhus Thomas Larsson, tel: 0700-82 52 39

Angereds Närsjukhus Chatarina Fridh, tel: 0700-82 33 97, Magnus Åfeldt, tel: 0700-81 59 19

Frölunda specialistsjukhuset Jenny Forsman, tel: 0700-82 50 67

Alingsås lasarett Ingegerd Kempe, tel: 0700-82 22 16

Folktandvården Västra Götalandsregionen Marie Petersson, tel: 0761-07 56 60, Birgitta Gunnarsson, tel: 0705-52 53 05

Närhälsan Maritha Nilsson, tel: 033-616 48 77

Habilitering & Hälsa Maria Johansson, 0702-06 93 45  

Hälsan och Stressmedicin Bobby Ljung, tel: 0700-20 59 26

Vårdval arbetsplatskod.vgr@vgregion.se

Kontaktperson privata vårdgivare samt pensionerade förskrivare

Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mona Klasdotter, tel: 0700-20 61 64 mona.klasdotter@vgregion.se

Objektspecialister verksamhet för enheten Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel Beata Angelbjörk och Elfar Àrnason, arbetsplatskod.vgr@vgregion.se

Arbetsplatskod / Förskrivarkod

Arbetsplatskod

Arbetsplatskod betecknar en arbetsplats och omfattar som regel flera förskrivare på en arbetsplats eller grupper av förskrivare inom en viss geografisk del av Västra Götalandsregionen. Arbetsplatskoder delas ut av VGR och är obligatoriska på recept för att det ska kunna expedieras inom läkemedelsförmånen.

Saknas arbetsplatskod kommer patienten att få betala fullt pris för läkemedlet. Det gäller även om patienten har frikort. Koden ska skrivas ut på receptblanketten och vara maskinläsbar (streckkod).

Glöm inte att meddela när du stänger din mottagning/klinik, gör det till samma instans som du fick din arbetsplats ifrån. Arbetsplatskoden måste också stängas och detta görs manuellt.

Förskrivarkod

En personlig förskrivarkod utfärdas av Socialstyrelsen och följer dig hela livet.
Förskrivarkod- och legitimationskontroller kontakta: Kundtjänst tel: 0752-47 42 42, öppet tisdag - fredag mellan kl. 09:00 och 10:00 (ej helgdagar eller dagen före helgdagar) e-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Mer angående förskrivning:

Läkemedelsverket beslutade den 8 juni 2010 föreskrifter (LVFS 2010:16) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Ändringen innebär att alla förskrivare, veterinärer undantagna, från och med den 1 oktober 2010 måste ange sin förskrivarkod för att receptet ska få expedieras på apotek.

Kravet är en följd av riksdagens beslut om ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning samt lagen (1996:1156) om receptregister.                                         

Syftet med lagändringen är bland annat att öka förutsättningarna för förbättrad läkemedelsförskrivning och läkemedelsanvändning. Angivande av förskrivarkoden i receptregistret är en förutsättning för bland annat medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården. 

Syftet med bestämmelserna är bland annat att få kontroll över de ökande läkemedelskostnaderna, att få enhetliga kriterier för subvention av läkemedel och att underlätta uppföljning och analys av läkemedelsförskrivningen.

Arbetsplatskod och förskrivarkod behövs vid registrering av recept och kontroll av förskrivarkoder.

Uppge alltid din fakturaadress, referensnummer, id-nummer och beställar-id vid beställning av receptblanketter.


Nedan hittar du länk till Arbetsplatskodsregistret och ansökningsblankett för arbetsplatskod för verksamhet utanför Västra Götalandsregionens förvaltningsorganisation.

Arbetsplatskodsregistret (APK)

Ansökningsblankett arbetsplatskod

Senast uppdaterad: 2021-04-26 09:20