Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsplatskoder

Vid frågor om arbetsplatskoder, kontakta kontaktpersoner för respektive förvaltning.

Privata, pensionerade vårdgivare samt fritidsförskrivare som behöver en arbetsplatskod hänvisas till Kari Harvonen, tel: 0705-58 25 92

Sahlgrenska Universitetssjukhuset sge.su@vgregion.se

Regionhälsan Annika Sjövall, tel: 0705-71 42 17

NU-sjukvården Henrik Hultkvist, tel: 010-43 56 644

SÄS Karin Lundh, tel: 033-616 42 01

SkaS Isabelle Piri, tel: 070-085 27 18

Sjukhusen i väster
(Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Frölunda specialistsjukhus, Kungälvs sjukhus), tel: Thomas Larsson, tel: 0700-82 52 39

Folktandvården Västra Götalandsregionen Marie Petersson, tel: 0761-07 56 60, Birgitta Gunnarsson, tel: 0705-52 53 05

Närhälsan Mikael Winberg, tel: 0722-24 62 02

Habilitering & Hälsa Maria Johansson, tel: 0702-06 93 45  

Hälsan och Stressmedicin Bobby Ljung, tel: 0700-20 59 26

Vårdval arbetsplatskod.vgr@vgregion.se

Objektspecialister verksamhet för enheten Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel Beata Angelbjörk arbetsplatskod.vgr@vgregion.se

Arbetsplatskod / Förskrivarkod

Arbetsplatskod

Ändrat arbetssätt avseende arbetsplatskoder

Hösten 2020 beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, i Västra Götalandsregionen om ett förändrat arbetssätt avseende arbetsplatskoder i Västra Götaland. Från 1 september 2021 kommer därför hanteringen avseende arbetsplatskoder att förändras. Den huvudsakliga förändringen är att Västra Götalandsregionen från detta datum kommer att ställa krav på att du som förskrivare skriver på ett enklare avtal om arbetsplatskod.

En förskrivare som är folkbokförd eller har sin arbetsplats förlagd i Västra Götaland kan få en arbetsplatskod utfärdad av Västra Götalandsregionen. För anställda inom Västra Götalandsregionen eller i verksamhet med vårdavtal med regionen utfärdas inte separat arbetsplatskod för privat förskrivning. Policy fritidsförskrivning 2021-01-14 (vgregion.se)

När du ansöker om en arbetsplatskod kommer du att behöva bifoga intyg om förskrivningsrätt från Socialstyrelsen samt registerutdrag från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) till din ansökan. Du ska även skriva under ett avtal om arbetsplatskod med Västra Götalandsregionen. Avtalet innebär bland annat att förskrivaren ska ta del av regionens information rörande förskrivningsregler och rekommendationer om läkemedel samt, där inte medicinska skäl står emot, följa dessa. Förskrivaren åtar sig även att förvara journaler och receptblanketter på ett betryggande sätt.

Bakgrundsinformation

Beslut om arbetsplatskod fattas enligt 4 § förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. Västra Götalandsregionen kommer att tilldela arbetsplatskod endast om:

-  Förskrivaren har svensk läkarlegitimation eller andra yrkeskategorier som i enlighet med svensk lagstiftning har behörighet att förskriva läkemedel.

-  Förskrivaren är folkbokförd eller har arbetsplatsen förlagd i Västra Götaland.

-  Förskrivaren har undertecknat "Avtal om arbetsplatskod" med Västra Götalandsregionen.

Förskrivarkod och arbetsplatskod är obligatoriska på alla recept på läkemedel för att de ska få expedieras inom läkemedelsförmånen på apotek.

VGR har som huvudman och finansiär möjlighet att neka en sökande arbetsplatskod om den sökande inte skriver under avtalet med regionen, inte har en arbetsplats, inte är behörig att förskriva läkemedel, inte bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet eller inte bedriver medicinskt motiverad vård. Exempelvis kosmetiska ingrepp och vissa typer av hälsoundersökningar är inte medicinskt motiverad vård.

Arbetsplatskod betecknar en arbetsplats och omfattar som regel flera förskrivare på en arbetsplats eller grupper av förskrivare inom en viss geografisk del av Västra Götalandsregionen. Arbetsplatskoder delas ut av VGR och är obligatoriska på recept för att det ska kunna expedieras inom läkemedelsförmånen.

Saknas arbetsplatskod kommer patienten att få betala fullt pris för läkemedlet. Det gäller även om patienten har frikort. Koden ska skrivas ut på receptblanketten och vara maskinläsbar (streckkod).

Glöm inte att meddela när du stänger din mottagning/klinik, gör det till samma instans som du fick din arbetsplats ifrån. Arbetsplatskoden måste också stängas och detta görs manuellt.

Förskrivarkod

En personlig förskrivarkod utfärdas av Socialstyrelsen och följer dig hela livet.
För information om förskrivarkod- och eller legitimationskontroller kontakta: Kundtjänst eller via e-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Mer angående förskrivning:

Läkemedelsverket beslutade den 8 juni 2010 föreskrifter (LVFS 2010:16) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Ändringen innebär att alla förskrivare, veterinärer undantagna, från och med den 1 oktober 2010 måste ange sin förskrivarkod för att receptet ska få expedieras på apotek.

Kravet är en följd av riksdagens beslut om ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning samt lagen (1996:1156) om receptregister.                                         

Syftet med lagändringen är bland annat att öka förutsättningarna för förbättrad läkemedelsförskrivning och läkemedelsanvändning. Angivande av förskrivarkoden i receptregistret är en förutsättning för bland annat medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården. 

Syftet med bestämmelserna är bland annat att få kontroll över de ökande läkemedelskostnaderna, att få enhetliga kriterier för subvention av läkemedel och att underlätta uppföljning och analys av läkemedelsförskrivningen.

Arbetsplatskod och förskrivarkod behövs vid registrering av recept och kontroll av förskrivarkoder.

Uppge alltid din fakturaadress, referensnummer, id-nummer och beställar-id vid beställning av receptblanketter.


Nedan hittar du länk till Arbetsplatskodsregistret och ansökningsblankett för arbetsplatskod för verksamhet utanför Västra Götalandsregionens förvaltningsorganisation.

Arbetsplatskodsregistret (APK)

Ansökningsblankett arbetsplatskod

Senast uppdaterad: 2021-04-26 09:20