Överenskommelser med industri

Västra Götalandsregionen har antagit överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Överenskommelsen gäller fr.o.m. den 1 januari 2014 tills vidare.

Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.

Regionstyrelsens beslut (RS 1711-2013, 2014-02-18)

Compliance officer – frågor om samverkan

Vid kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel finns funktion för compliance officer. Detta är till för att hjälpa verksamheter i VGR att tolka och arbeta enligt överenskommelsen om samverkan. Hit kan du vända dig med frågeställningar som berör förhållanden mellan hälso- och sjukvården och industri. Skicka din fråga till lakemedel@vgregion.se och skriv ”compliance officer” i titelfältet. Ett urval av inkomna frågeställningar publiceras i dokumentet med frågor och svar nedan.

Frågor och Svar Compliance officer VGR 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29