Restinformation Etalpha 0,25mkg samt 0,5mkg


Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Njure
Senast uppdaterat

2024-05-21 Nytt licensalternativ för 0,5 mkg finns tillgängligt
2024-05-07 Alfacalcidol 0,5 mkg Theramex restnoterar,
 Nytt licensalternativ eftersöks
2024-03-08 Nytt referensnummer för EinsAlfa 0,25 mkg
2024-01-25 Etalpha ingår i definierat sortiment
2024-01-04 Licensalternativ för Alfacalcidol 0,5 mikrogram 
2023-12-22 

Läkemedel

Etalpha 0,25 mikrogram, kapsel mjuk, vnr 419242
Etalpha 0,5 mikrogram, kapsel mjuk, vnr 546507

Status

Etalpha 0,25 mikrogram, kapsel mjuk, vnr 419242 restnoterar med preliminärt leveransdatum 2024-08-05

Etalpha 0,5 mikrogram, kapsel mjuk, vnr 546507 är åter tillgängligt

Utgått
Alfacalcidol Orifarm 0,25 mikrogram, kapsel mjuk, vnr 156654 
Alfacalcidol Orifarm 0,5 mikrogram, kapsel mjuk, vnr 104259 

Alternativ

Licensalternativ:

EinsAlpha 0,25 mkg; 100 kapslar
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Tyskland
Produktresumé
Vnr: 746119 
Leveranstid: 10 arbetsdagar (kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL)
Pris 835 kr                                Obs: Innehåller sesamolja
Referensnummer: 2024711761

EinsAlpha 0,5 mkg; 100 kapslar
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH Tyskland
Produktresumé
Vnr: 847454
Leveranstid: Cirka 7 arbetsdagar (kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL)
Pris ca 830 kr                                Obs: Innehåller sesamolja
Referensnummer: 2024724097

Godkänd regiongemensam licens för EinsAlpha 0,25 mikrogram samt 0,5 mikrogram och Alfacalcidol 0,5 mikrogram gäller för både beställning på rekvisition och receptförskrivning. Vid receptförskrivning är det viktigt att uppge referensnummer (se ovan) till regiongemensam licens till apoteket. 
För mer information se:
Särskilt tillstånd för expediering av recept på läkemedel som innehåller alfakalcidol

Varje förskrivare får ta ställning till om detta är ett alternativ som passar deras verksamhet

Nedan licensalternativ restnoterar med ovisst leveransdatum
Alfacalcidol 0,5 mikrogram 100 kapslar
MAH: Theramex Ireland Limited Tyskland
Produktresumé
Vnr: 846683 
Leveranstid: 5-10 arbetsdagar (kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL)
Pris: 1099 kr                            Obs: Innehåller jordnötsolja och soja
Referensnummer: 2023697370

Informationskälla:

Företag, RGL

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se