Restinformation Imdur 60mg

Restinformation Imdur 60mg

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Hjärta Kärl
Senast uppdaterat 2024-05-23 Nytt referensnummer för licensvaran Imdur extended release
2023-12-08  Imdur 60mg restnoterar

Läkemedel

Imdur 60mg 98styck  vnr:102871
Imdur 60mg 100st  vnr:143834
Imdur 60mg 50styck  vnr:121368

Orsak

Restnoterar med preliminärt leveransdatum
2024-08-02

Alternativ

Annan styrka finns tillgänglig för beställning

Licensalternativ:

Imdur, extended release tabs, 60mg, 28st, TopRidge Pharma
Varunr: 747012
MAH: TopRidge Pharma (Ireland), Grekland
Se produktresumé
Pris: ca 600 kr
Ledtid: ca 7 arbetsdagar, kan komma att ändras. För information om specifik order, kontakta RGL
Referensnummer: 2024724568

Godkänd regiongemensam licens finns och gäller för både beställning på rekvisition och receptförskrivning. Vid receptförskrivning är det viktigt att uppge referensnummer (se ovan) till regiongemensam licens till apoteket. 
För mer information se: Isosorbidmononitrat – särskilt tillstånd | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

OBS Alternativ

Varje förskrivare får ta ställning till om detta är ett alternativ som passar deras verksamhet

Informationskälla

Företaget, RGL

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se