Restinformation Niferex 30mg/ml orala droppar

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Övrigt
Senast uppdaterat 2023-11-07 

Läkemedel

Niferex 30mg/ml orala droppar
Vnr: 024830

Status

Restnoterar med preliminärt leveransdatum 2025-11-06

Alternativ

Licensalternativ:

Niferex 30 mg/ml orala droppar, lösning, 30ml flaska
MAH: UCB Pharma GmbH, Tyskland
Se produktresumé
Varunummer: 773979
Pris: 143 kr
Ledtid: 7 arbetsdagar (kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL)
Referensnummer: 2023675530.

Godkänd regiongemensam licens finns och gäller för både beställning på rekvisition och receptförskrivning. Vid receptförskrivning är det viktigt att uppge referensnummer  (se ovan) till regiongemensam licens till apoteket för att underlätta hantering.
För mer information se här

OBS Alternativ

Varje förskrivare får ta ställning till om detta är ett alternativ som passar deras verksamhet

Informationskälla

Företaget, RGL, Läkemedelsverket

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se