Restinformation Niferex 30mg/ml orala droppar

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Övrigt
Senast uppdaterat

2024-02-07 Glutaferro 170mg/ml orala droppar, 25ml, åter tillgänglig.
2024-01-17 Licensalternativ restnoterar. Nytt licensalternativ eftersöks
2024-01-11 Information om dosering till barn är tillagt
2024-01-04 Nytt licensalternativ finns
2023-12-27 Licensalternativ restnoterar. Nytt licensalternativ eftersöks
2023-11-07 

Läkemedel

Niferex 30mg/ml orala droppar
Vnr: 024830

Status

Utgått

Info från terapigrupp Barn

För dosering till barn, se ePed-instruktion, Järn(II)sulfat orala droppar 30 mg Fe2+/mL

Se nyhetsbrev 

Alternativ

Alternativ

Licensalternativ:

Glutaferro 170mg/ml orala droppar, 25ml
(motsvarande 30mg Fe2+)
MAH: Medix SA Spanien
Se produktresumé
Varunummer: 774053
Pris: ca 190 kr
Ledtid: ca 7 arbetsdagar (kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL)
Referensnummer: 2024698265

Ej längre tillgängligt
Niferex
30 mg/ml orala droppar, lösning, 30ml flaska
MAH: UCB Pharma GmbH, Tyskland
Se produktresumé
Varunummer: 773979
Pris: 143 kr
Ledtid: 7 arbetsdagar (kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL)
Referensnummer: 2023675530.

Godkänd regiongemensam licens finns och gäller för både beställning på rekvisition och receptförskrivning. Vid receptförskrivning är det viktigt att uppge referensnummer  (se ovan) till regiongemensam licens till apoteket för att underlätta hantering.
För mer information se här

OBS Alternativ

Varje förskrivare får ta ställning till om detta är ett alternativ som passar deras verksamhet

Informationskälla

Företaget, RGL, Läkemedelsverket

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se