Restinformation Pentacarinat 300mg

Restinformation Pentacarinat 300mg

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Infektion
Senast uppdaterat

2024-06-13 Preparatet tillgängligt med sporadiska leveranser
2024-01-15 Nytt licensalternativ upplagt 
2024-01-03 Licensalternativ restnoterar. Nytt licensalternativ eftersöks. 
2023-11-22

Läkemedel

Pentacarinat 300mg, pulver till injektions-/infusions-/nebulisatorvätska, lösning.
Vnr: 491803

Status

Utgår 2024-09-01, sporadiska leveranser förekommer

Alternativ

Licensalternativ

Pentacarinat®,
Lyofilisat för beredning av en injektion/Infusionslösning eller en lösning för en nebulisator, 5pack 
MAH: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Se produktresumé
Pris: ca 5000kr
Vnr: 745589
Ledtid: ca 10 arbetsdagar (kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL)

Pentacarinat 300mg,
pulver till injektions-/infusions-/nebulisatorvätska, lösning
5x300mg injektionsflaska
MAH: PHARMASELECT GMBH, Schweiz
Se produktresumé
Pris: ca 3500kr
Vnr: 842039
Ledtid: ca 6 arbetsdagar (kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL)

Regiongemensam licens finns på ovanstående preparat för beställning på rekvisition.

OBS!

Varje förskrivare får ta ställning till om detta är ett alternativ som passar deras verksamhet

Informationskälla

Företaget, RGL

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se