Restinformation lokalanestetika tandvård

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Tandvård
Senast uppdaterat 2023-11-02

Läkemedel

Citanest Dental 30 mg/ml + 0,54 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning
100 x 1,8 milliliter Cylinderampull, kassett
Vnr: 009942

Carbocain Dental 30 mg/ml Injektionsvätska, lösning
100 x 1,8 milliliter Cylinderampull, kassett
Vnr:009900 

Orsak

Citanest Dental restnoterar med preliminärt leveransdatum
2024-10-31

Carbocain Dental restnoterar med ovisst leveransdatum

Information från terapigrupp Tandvård

Citanest Dental Octapressin 30 mg/ml + 0,54 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning
100 x 1,8 milliliter Cylinderampull, kassett
Vnr: 009942
Alternativ: Dental anestesi utan adrenalin t.ex. Scandonest 3%, se nedan. OBS, Scandonest och Citanest Dental Octapressin har olika substanser och komposition.

Carbocain Dental 30 mg/ml Injektionsvätska, lösning
100 x 1,8 milliliter Cylinderampull, kassett
Vnr:009900 
Alternativ: Scandonest 3%, injektionsvätska, Tyskland, se nedan.

Alternativ

Licensalternativ:
Scandonest 3%, injektionsvätska,  50x1,7ml , Septodont GmbH, Tyskland
Se produktresumé
Varunummer: 780557
Pris:850kr
Ledtid: 2 arbetsdagar (kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL)

Regiongemensam licens finns på ovanstående preparat för beställning på rekvisition. 

OBS Alternativ

Varje förskrivare får ta ställning till om detta är ett alternativ som passar deras verksamhet

Informationskälla

Företaget, RGL, Terapigrupp Tandvård

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se