Restinformation Lanoxin 50mkg/ml, oral lösning

Restinformation:Lanoxin 50mkg/ml, oral lösning

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Barn och ungdom
Senast uppdaterat 2022-11-14

Läkemedel

Lanoxin  50mkg/ml, oral lösning 60 ml flaska
Vnr: 074758

Orsak Utgått
Alternativ

Licensalternativ:

Digoxin 0,05mg/ml oral lösning 60ml, flaska, 
Irland
Se produktresumé
Vnr: 844554
Pris: ca 250 kr
Ledtid: 20 arbetsdagar, kan komma att ändras. För information om specifik order kontakta RGL

Varje förskrivare får ta ställning till om detta är ett alternativ som passar deras verksamhet

Informationskälla:

RGL

Övrig information

Skicka in licensmotivering via KLAS.

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se