Covid-19

Anmälningspliktig sjukdom

Klinisk anmälan av covid-19-fall

Klinisk anmälan ska endast göras på fall som påvisas med antigentest och som inte kan anmälas av laboratoriet. Kravet på laboratorieanmälan kvarstår precis som förut. 

Smittskyddsanmälan