STI - sexuellt överförbara infektioner

Flera av de sexuellt överförbara infektionerna minskade under de två första pandemiåren 2020 – 2021, men har det senaste året ökat igen. Dock ökade antalet gonorréfall bland personer som haft sexuell kontakt med motsatt kön. Bland personer som haft sexuell kontakt med samma kön, sågs en minskning under 2022.

Antalet rapporterade klamydiafall har minskat något de senaste åren, men under 2022 sågs en ökning.

Inrapporterade fall av syfilis och hiv låg på en tämligen oförändrad nivå. Restriktionerna i Sverige och övriga världen under pandemiåren har sannolikt påverkat både förekomst och provtagning. När restriktionerna släpptes ökade åter resandet och därmed kontakterna.