Vaccin mot kikhosta

Vaccin mot kikhosta ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Vaccinet ingår i ett kombinationsvaccin mot flera andra sjukdomar. Vaccin innehållande skydd mot kikhosta ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder samt vid 5 års ålder via Barnhälsovården. Dessutom erbjuds ytterligare en dos i årskurs 8 - 9 via elevhälsan.

Rekommendation om vaccination mot kikhosta för gravida för att skydda barnet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot kikhosta för gravida från graviditetsvecka 16.  Syftet med vaccinationen är att skydda spädbarnen mot svår sjukdom i kikhosta. För att skyddet ska överföras till barnet bör vaccinationen ske minst två veckor före beräknat förlossningsdatum, men med fördel tidigare för att vaccinationen ska hinna ge skydd om barnet föds för tidigt. 

I Västra Götaland är vaccination mot kikhosta kostnadsfri för gravida från graviditetsvecka 16 för personer som vistas stadigvarande i regionen. I Västra Götalandsregionen rekommenderas kombinationsvaccinet Triaxis till gravida som skydd mot kikhosta. Det finns idag inga vaccin som enbart innehåller vaccin mot kikhosta.

Vaccination mot kikhosta rekommenderas vid varje graviditet. Detta gäller oavsett tidsintervall från eventuella tidigare påfyllnadsdoser innan graviditet.

Vaccination mot kikhosta för gravida sker på vårdcentraler eller vaccinationsmottagningar eftersom det i nuläget krävs läkarordination för att få vaccinationen.