Barnets mänskliga rättigheter


Foto: Maja Kristin Nylander

Här kan du läsa om arbetet med barnets mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen. I vänstermenyn hittar du information om barnkonventionen, barnkonventionens grundprinciper, Västra Götalandsregionens handlingsplan för barnets rättigheter och det så kallade barnrättsperspektivet.

Om barnkonventionen i korthet

Det övergripande målet för Västra Götalandsregionens barnrättsarbete är att barns och ungas rättigheter ska beaktas. Västra Götalandsregionen är som offentlig verksamhet skyldig att tillgodose barns rättigheter eftersom Sverige ratificerade barnkonventionen 1990. 

Läs mer om barnkonventionen i korthet här. 

Barnkonventionens grundprinciper

Barnkonventionens grundsyn är att alla barn och unga, utan undantag, ska bemötas med respekt, att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet, att barn och unga ska ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande enligt grundprinciperna i barnkonventionen: artikel 2, 3, 6 och 12.

Läs mer om barnkonventionens grundprinciper här.  

Handlingsplan för barnets rättigheter

Västra Götalandsregionen har antagit en handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter. Handlingsplanen gäller från den 1 januari 2014, och innebär i korthet ökade krav på ett aktivt barnrättsarbete i samtliga delar av Västra Götalandsregionen.  

Läs mer om Västra Götalandsregionens handlingsplan här

Barnrättsperspektivet

För att kunna arbeta utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter i praktiken krävs ett barnrättsperspektiv - ett perspektiv som motsvarar konventionens barnsyn. 

Läs mer om barnrättsperspektivet här. 

Kortlekar om FN:s konvention om barnets rättigheter

Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter har tagit fram kortlekar som kan hjälpa dig att sätta fokus på barnets rättigheter i din vardag. Att tolka barnkonventionen och arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv är en pedagogisk utmaning som kräver tid. Kortlekarna om FN:s konvention om barnets rättigheter är verktyg för att hjälpa till med det arbetet.

Läs mer om kortlekar för FN:s konvention om barnets rättigheter här. 

Bild på förstasidan av broschyren FN:s konvention om barnets rättigheter, en kort version. Bilden visar ett barn i rosa regnkläder och regnmössa med händerna formade som en tratt runt munnen. I nederkant syns Västra Götalandsregionens logotyp och Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheters logotyp.

FN:s konvention om barnets rättigheter, en kort version framtagen av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter. Klicka på bilden för fulltext. 

Framsidan på Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götaland 2014-2015.

Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen 2014-2015. Klicka på bilden för fulltext. 

Bild på förstasidan av Regeringens strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, från 2010. Bilden visar ett leende barn som hänger i armarna från en trädgren samt regeringskansliets logotyp.

Regeringens strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, antagen 2010. Klicka på bilden för fulltext.

Bild från bloggens förstasida. Två barn i profil tittar leende på varandra. Text på bilden: Följ vår blogg. För barns hälsa och rättigheter.

uiqt|wBivvi4sizqv5jziolH%vozmoqwv5{mivvi4sizqv5jziolH%vozmoqwv5{muiqt|wBtq{mtw||5u5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mtq{mtw||5u5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi4sizqv5jziolH%vozmoqwv5{m