Bredband och IT-infrastruktur i Västra Götaland

www.vgregion.se/bredband 

Fiber

Alla hushåll i Västra Götaland har möjlighet att få bredband med en hastighet av 100 Mbit per sekund i båda riktningarna. Det är ett av målen i Västra Götalandsregionens nya bredbandsstrategi.

Varför bredband?

Några exempel på vilken nytta en bra IT-infrastruktur kan ge oss i Västra Götaland kan för olika målgrupper formuleras på nedanstående sätt:

Invånare:

 • att göra regionen attraktiv för invånare och verksamheter
 • att erbjuda moderna tjänster i hemmet som TV, underhållning, distansutbildning och samhällstjänster
 • att möjliggöra hållbar utveckling genom ökat hemarbete och distansmöten
 • att ge de boende på landsbygden minst lika bra förutsättningar för elektronisk kommunikation som de som bor i tätorterna
 • att ge förutsättning för trygghet i hem- och äldrevård
 • att ha god kommunikationsmöjlighet med mobilt bredband under kollektivtrafikresor

Näringsliv:

 • att skapa förutsättning för expansion och utveckling av befintliga företag
 • att ge möjlighet för nyföretagsetablering av moderna företag i alla delar av länet, även på landsbygden
 • att företag överallt har lika stora möjligheter att leverera tjänster mot hela världen

Offentlig verksamhet:

 • att ge förutsättningar för rationalisering, samordning och effektivisering av offentliga verksamhetssystem
 • att möta ökade krav på offentlig service till oförändrade eller sänkta kostnader så att skattehöjningar kan undvikas
 • att kunna ge lika bra offentlig service på landsbygd som i tätort
 • att ge möjlighet till effektivare behandling av sjuka och omsorg till äldre i hemmiljö

Turister/besökare:

 • att erbjuda uppkoppling på ett flertal turistmål och andra ställen utanför tätorterna

En bra IT-infrastruktur är också en viktig förutsättning för en förbättrad miljö och en hållbar utveckling. 

Stöd för bredbandsutbyggnad till kommuner och fiberföreningar

I vissa områden är det kommersiella intresset svagt och där krävs det även finansiellt stöd för att nå målen. Det finns olika stödmöjligheter för bredbandsutbyggnad i gles- och landsbygd.

Kommuner, fiberföreningar och företag läs mer och ansök om de olika stöd som finns för utbyggad bredband

Informationsmöten

Presentationer och minnesanteckningar från informationsmöten

Aktuellt

Regional bredbandskonferens

Många fiberföreningar har bildats de senaste åren och det finns ett hundratal i fortsatt kö för att söka stöd för fiberutbyggnad. Det krävs väldigt mycket av föreningarna och frågorna är många. Det nya regelverket är dock klarare och tydligare och många har erfarenheter som kan underlätta fortsättningen. Många föreningar är också klara som fick stöd i den tidigare programperiod och som nu vill utveckla sitt ägande på olika sätt. Därför vill vi samla alla vid ett tillfälle för att underlätta för alla.

Läs mer om konferensen och anmäl dig på: Bredbandskonferens


Kommuners ansökningar och IT-strategier

Ska din kommun ansöka om bredbandsstöd? Det kan vara till hjälp av att ta del av material från andra kommuner. Se nedan, där både ansökningar och planer för IT-infrastruktur finns:

Marks kommun, ansökan och bredbandsstrategi

Skara kommun ansökan, september 2014

Skara kommun, IT-infrastrukturprogram

Strömstads kommun, ansökan VGR bredbandsstöd

Strömstads kommun,  IT-infrastrukturplan

Trollhättans Stad, ansökan och IT-strategi

Uddevalla kommun, ansokan, bredbandsstöd

Uddevalla kommuns bredbandsstrategi 2012-2015

Uddevalla kommun, IT-infrastrukturplan 2013-2015

Vänersborgs kommun, ansökan VGR bredbandsstöd och IT-Infrastrukturplan

Åmål ansökan, augusti 2014

Åmål IT-infrastrukturprogram

IT-infrastrukturprogram, Skara kommun

Borås Stad, ansökan juli 2013

Kontakt

Tore Johnsson
Samordnare för digital agenda i Västra Götaland
 
mobil:  070-602 20 90

|wzm5rwpv{{wvHpqy5{muiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m