Bredband och IT-infrastruktur i Västra Götaland

www.vgregion.se/bredband 

Fiber

Alla hushåll i Västra Götaland ha möjlighet att få bredband med en hastighet av 100 Mbit per sekund i båda riktningarna. Det är ett av målen i Västra Götalandsregionens nya bredbandsstrategi.

Varför bredband?

Tillgång till en säker och kapacitetsstark internetuppkoppling blir allt viktigare för allt fler medborgare. Det kan gälla att ta del av information, ha kontakt med myndigheter, göra ekonomiska transaktioner, inköp eller att annonsera sin verksamhet mot potentiella kunder. Kapacitetsstark internetuppkoppling förbättrar också förutsättningarna för effektiv vård och omsorg, bättre distansutbildning och möten utan resor med bra kvalitet.

Mål och strategier

Under 2008 togs ett förslag till strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad fram, en strategi som remissbehandlades av samtliga fyra kommunalförbund och tillstyrktes av beredningsgruppen för regionutveckling (BRU) varefter IT-infrastrukturstrategin fastställdes av regionstyrelsen 10 februari 2010.

Läs mer om mål och strategier för utbyggnad av bredband i Västra Götaland.

Tillvägagångssätt

Västra Götalandsregionen arbetar operativt för att genomföra IT-infrastrukturstrategin via arbetsgruppen Ubit, (Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur), och föreningen Great (Göteborg Region Easy Access Technology). Arbetsgruppen Ubit består av representanter från de fyra kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen. Ubit hjälper kommunerna genom att sprida iniformation och ge råd. För att följa utvecklingen på marknaden sker även nära kontakter med kommersiella aktörer. Föreningen Great arbetar för bredbandutveckling i de västra delarna av länet.

Stöd för bredbandsutbyggnad till kommuner och fiberföreningar

I vissa områden är det kommersiella intresset svagt och där krävs det även finansiellt stöd för att nå målen. Det finns olika stödmöjligheter för bredbandsutbyggnad i gles- och landsbygd.

Kommuner, fiberföreningar och företag läs mer och ansök om de olika stöd som finns för utbyggad bredband

Informationsmöten

Presentationer och minnesanteckningar från informationsmöten

Aktuellt

Saknar du möjlighet att få bredband?
PTS (Post och telestyrelsen) håller på att identifiera vilka hushåll och företag som saknar möjlighet att teckna bredbandsabonnemang. Bredband innefattar både fast och mobil anslutning.

Fyll i webbformulär för att komma med på Post- och telestyrelsens lista


Kommuners ansökningar och IT-strategier

Ska din kommun ansöka om bredbandsstöd? Det kan vara till hjälp av att ta del av material från andra kommuner. Se nedan, där både ansökningar och planer för IT-infrastruktur finns:

Marks kommun, ansökan och bredbandsstrategi

Skara kommun ansökan, september 2014

Skara kommun, IT-infrastrukturprogram

Strömstads kommun, ansökan VGR bredbandsstöd

Strömstads kommun,  IT-infrastrukturplan

Trollhättans Stad, ansökan och IT-strategi

Uddevalla kommun, ansokan, bredbandsstöd

Uddevalla kommuns bredbandsstrategi 2012-2015

Uddevalla kommun, IT-infrastrukturplan 2013-2015

Vänersborgs kommun, ansökan VGR bredbandsstöd och IT-Infrastrukturplan

Åmål ansökan, augusti 2014

Åmål IT-infrastrukturprogram

IT-infrastrukturprogram, Skara kommun

Borås Stad, ansökan juli 2013

Kontakt

Tore Johnsson
Samordnare för digital agenda i Västra Götaland
 
mobil:  070-602 20 90

|wzm5rwpv{{wvHpqy5{muiqt|wB&smvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{msmvv%y5{|wtxmH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{mnzmlzqs5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m