Bredbandsutbyggnaden går vidare med bra fart i Västra Götaland

Uppdaterad:
Publicerad:

Regeringens bredbandsmål för år 2020 var att 95 procent av hushållen skulle ha tillgång till 100 Mbit/s. I Västra Götaland var 92 procent av hushållen uppkopplade med fysisk tillgång till detta under hösten 2022. Det framgår av Post och Telestyrelsens (PTS) senaste nationella kartläggning.

 - Jämfört med andra regioner är tillgången till bredband god i Västra Götaland. som rankas som nummer 3 av 21 i landet. Skillnaderna mellan stad och landsbygd är dock stor, 94 procent av hushållen i tätbebyggda områden har tillgång till 100 Mbit per sekund medan motsvarande siffra på landsbygden stannar på 66 procent, säger Eric Åkerlund, regional bredbandskoordinator i Västra Götaland.

Regeringens bredbandsmål för år 2020 var att 95 procent av hushållen skulle ha tillgång till 100 Mbit/s. I Västra Götaland var 92 procent av hushållen uppkopplade med fysisk tillgång till detta under hösten 2022. Detta är en ökning med drygt 2 procentenheter sedan föregående år men gör ändå inte att länet når målet.

Däremot når fem av kommunerna i Västra Götaland målet, nämligen Göteborg, Partille, Trollhättan, Öckerö och Mölndal. Skövde kommun ligger bara en tiondels procent ifrån att nå målet.

Regeringens mål för 2025 när det gäller hushållens bredbandstillgång är 98 procent.

Detta mål innebär att det ska finnas tillgång till bredband med en kapacitet av 100 Mbit per sekund i den absoluta närheten av hushållet. Detta mål når Västra Götaland där tillgången är 98,6 procent, vilket placerar Västra Götaland på plats sex bland Sveriges län. Det är hela 18 kommuner i länet som når målet.

Motsvarande siffra på landsbygden är 89,6 procent, vilket gör Västra Götaland till det fjärde bästa länet i Sverige.

- Det är lättare att nå 2025-målet än var det var att nå 2020-målet eftersom kravet då var att det skulle finnas en fysisk uppkoppling in i fastigheten, säger Eric Åkerlund.

VGR om bredband i Västra Götaland

Eric Åkerlund

Regional bredbands-koordinator

Telefonnummer