UBit

Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur - kallad UBit-gruppen - är en samarbetsgrupp och en slags rådgivningsbyrå för VGR, länsstyrelsen och kommuner för utveckling av bredband och IT-infrastruktur i Västra Götaland.

UBit-gruppen samlar kompetensen

UBit-gruppen kan ses som en rådgivningsbyrå för kommuner och fiberföreningar i Västra Götaland gällande bredbandsfrågor. Här finns en hög kompetens och lång erfarenhet av telekombranschen, fiberföreningar, bredbandsarbete i kommunerna. De flesta medlemmarna kan vid behov medverka på informationsmöten ute i kommunerna.

UBit gruppen bildades vid årsskiftet 2007-2008 av VGR och kommunerna i Västra Götaland. Syftet med UBit-gruppen är att göra det som krävs för att nå målen i Västra Götalands och Sveriges bredbandsstrategi.

UBit-gruppens uppdragsbeskrivning

Verksamhetsplanen för UBit-gruppen är den handlingsplan 2020-2025 som är kopplad till länets nya bredbandsstrategi

Mallar och länkar om bredbandsutveckling

Arbetsgrupp

Övergripande ansvarig för arbetsgruppen UBit är Sofia Hellberg, VGR. Eric Åkerlund är gruppens operativt ansvarige och utvecklingsansvarig.

De fyra kommunalförbunden  har valt varsin person som ansvarig för informationsinsamling och spridning inom sina respektive kommunalförbund.

Arbetsgruppen UBit

Eric Åkerlund

Regional bredbands-koordinator

Telefonnummer