Västra Götaland ligger fortsatt bra till i PTS bredbandskartläggning

Uppdaterad:
Publicerad:

Västra Götaland fortsätter att ligga bra till i Post och Telestyrelsen (PTS) årliga bredbandskartläggning med resultatet från 2023, även om många andra län knappar in på försprånget.

 Västra Götaland blev 2023 fjärde bäst både för andelen uppkopplade hushåll totalt (93,95 % av hushållen har tillgång till 100 Mbit/s) och om man ser till hur väl näten är utbyggda på landsbygden (93,91 % av hushållen på landsbygden har fibernät i sin närhet).
 
- PTS fokuserar i sin nyhet mycket på att 5G-utbyggnaden går snabbt, men man ska komma ihåg att det fortfarande återstår mycket att göra både när det gäller mobil- och fiberutbyggnad på landsbygden, säger Eric Åkerlund, regional bredbandskoordinator. 

- I takt med att allt fler byggnader blir fiberanslutna, ökar också den genomsnittliga kostnaden för att nå dem som är kvar. Ofta ligger de också så långt ut på landsbygden att de har dålig mobiltäckning, fortsätter Eric Åkerlund.

PTS nyhet med mer detaljerad statistik: 5G-täckning för nio av tio svenska hushåll

Eric Åkerlund

Regional bredbands-koordinator

Telefonnummer