Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för Västra Götalandsregionens självincheckningstjänst, www.vgregion.se/checkin.

Västra Götalandsregionens webbapplikation för självincheckning, www.vgregion.se/checkin, är en e-tjänst som gör det möjligt för patienter att själva checka in och betala för vårdbesök via sin mobiltelefon. Tjänsten är tillgänglig för personer folkbokförda i Sverige och som har ett bokat sjukvårdsbesök på någon av regionens sjukhus- eller primärvårdsmottagningar. Legitimering sker med Mobilt BankID eller en fyrsiffrig kod som står i besökskallelsen. Patientavgiften betalas med Swish eller betalkort. Om ett besök är avgiftsfritt, till exempel om patienten är ett barn eller har frikort, känner systemet av detta och incheckningen sker utan att patienten behöver betala.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda www.vgregion.se/checkin. Tillgänglighetsredogörelsen beskriver hur självincheckningstjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbapplikationen?

Vi är medvetna om att delar av webbapplikationen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbapplikationen?

Om inte självincheckningstjänstens alla funktioner är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbapplikationens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra självincheckningstjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss genom att skicka e-post till sjalvincheckning@vgregion.se.

Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbapplikationens tillgänglighet

Den här webbapplikationen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt på www.vgregion.se/checkin.

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Det finns en timeout i tjänsten som träder i kraft efter 60 sekunders inaktivitet och det finns ingen information om denna i förväg.
 • Markeringen för tangentbordsfokus är otydlig.
 • Ingen av de klickbara element som går att aktivera med hjälp av pekskärm eller muspekaren, går inte att nå eller aktivera med hjälp av tangentbordet.
 • Det finns klickbara element där det visuellt inte framgår att de är klickbara.
 • Det finns bilder som har alternativtext som inte är korrekt samt bilder som saknar alternativtext.
 • Det finns informationstext som inte har tillräcklig kontrast mot sin bakgrund.
 • Det finns formulärfält där det inte framgår vad det är som förväntas fyllas i.
 • Tjänstens felhantering samt statusmeddelanden fungerar inte på ett effektivt sätt tillsammans med skärmläsare.
 • Sidorna för respektive steg av självincheckningstjänsten är inte korrekt kodade och detta gör det svårt att navigera med skärmläsare och andra tekniska hjälpmedel. Bland annat finns det text där språk inte tydliggörs automatiskt. Sidornas titlar är inte korrekt kodade och de saknar uppmärkta rubriker. Det finns också tabeller som inte är uppmärkta som tabeller.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 juni 2023.

Hur vi har testat webbplatsen

Externa tillgänglighetsgranskare från ETU AB har gjort en oberoende granskning av Västra Götalandsregionens självincheckningstjänst.

 • Senaste bedömningen gjordes i juli 2021
 • Självincheckningstjänsten togs i bruk i maj 2019
 • Redogörelsen uppdaterades senast i juni 2022