Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Material SEXIT

Här hittar du handbok, frågeformulär samt väntrumsaffisch för samtalsverktyget SEXIT. Det finns också bild- och språkstöd för SEXIT på såväl svenska som ett flertal andra språk.

SEXIT Handboken

SEXIT Frågeformulär

SEXIT Affisch till väntrum

Bild- och språkstöd

SEXIT Bild- och språkstöd är ett kommunikationsstöd att använda i mötet med en besökare som har behov av sådant. Materialet innehåller samma frågor som SEXIT Frågeformulär, men några av frågorna är omformulerade för att göra dem mer lättbegripliga.

SEXIT Bild- och språkstöd finns i en version på lättare svenska samt i ytterligare fem versioner, där både svenska och ett annat språk finns med (arabiska, dari, somaliska, tigrinja och engelska). Bilderna fungerar både som ett kompletterande stöd för förståelsen när besökaren besvarar frågorna, och som ett stöd i samtalet när personal går igenom svaren med besökaren.

Bild- och språkstöd Arabiska
Bild- och språkstöd Dari
Bild- och språkstöd Engelska
Bild- och språkstöd Lättare svenska
Bild- och språkstöd Somaliska
Bild- och språkstöd Tigrinja

I anslutning till bild- och språkstödet har vi även tagit fram en väntrumsaffisch med information på respektive språk:
Affisch till väntrum på flera språk

Tryckt version av bild- och språkstöd samt affisch går att beställa på VGR:s Marknadsplatsen.

Observera att inget SEXIT-material får modifieras, ändras eller på annat sätt utvecklas utan kontakt med SEXIT-ansvariga på Kunskapscentrum för sexuell hälsa.

Senast uppdaterad: 2021-03-23 15:46