Lyssna på poddavsnitt om SEXIT i elevhälsan

Uppdaterad:
Publicerad:
Sofia Hammarström sitter i restaurangmiljö, porträttfoto
Sofia Hammarström är utvecklingsledare på KSH och har utvecklat metoden SEXIT, som fångar upp unga som är sexuellt utsatta, risktagande och unga med erfarenhet av våld.
Fotograf: Jens Herling

I ett aktuellt avsnitt av Göteborgsregionens poddserie ”Koll på läget” är KSH:s Sofia Hammarström gäst. Hon pratar om hur metoden SEXIT gör det lättare inom elevhälsan att prata om sexuell utsatthet.

Elevhälsan arbetar systematiskt med att mäta, väga och vaccinera elever och är vana att ställa frågor kring exempelvis kost och motion. Men kanske inte lika vana vid samtal som rör sexuell utsatthet – något som i högsta grad kan påverka elevers hälsa och skolresultat.

Kunskapscentrum för sexuell hälsa arbetar nu med att utbilda elevhälsopersonal i SEXIT, en metod som fångar upp unga som är sexuellt utsatta, risktagande och unga med erfarenhet av våld. Om detta berättar Sofia Hammarström, utvecklingsledare på KSH och den som utvecklat metoden, i podden ”Koll på läget”.

VGR-mål att förbättra förutsättningar att fullfölja studier

Det övergripande temat för poddserien är fullföljda studier, som är en av fyra tvärsektoriella kraftsamlingar i Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi. I VGR:s beslutade mål för social hållbarhet står ”Vi ska utjämna skillnader i livsvillkor och hälsa, skydda barn och unga som befinner sig i utsatta situationer samt förbättra förutsättningarna för barn och unga att fullfölja sina studier”.

VGR finansierar mellan 2021 och 2024 fyra delregionala kunskapsnoder, där en del av uppdraget är att sprida kunskap inom området fullföljda studier. Göteborgsregionen är en av dessa noder.

Lyssna på poddavsnittet om SEXIT: Koll på läget: "Det blir mer lättpratat på skolan" (fullfoljdastudier.se)

Läs mer om VGR:s kraftsamlingar för hållbar omställning: Kraftsamlingar för hållbar omställning (vgregion.se)

VGR:s mål för social hållbarhet: Mål för social hållbarhet 2030 (vgregion.se)