Premiär för nya digitala hbtq-diplomeringen

Uppdaterad:
Publicerad:
Människor i rader, varannan med klänning, varannan med byxor. Alla gröna förutom personen i mitten som är vit och med hälften kjol och hälften byxor. Illustration.

En efterlängtad utbildning är tillbaka, nu i helt digital form. I Lärportalen finns nu hbtq-diplomeringen – både individuell och för verksamhet.

Hbtq-diplomering är Västra Götalandsregionens utbildning för att arbeta normmedvetet utifrån kön och sexualitet.

– Det är ett verktyg för medarbetarna att kunna jobba med jämlik vård och uppfylla de lagar och policys vi har kring mänskliga rättigheter, säger Tanya Charif, utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa, KSH, och en av dem som har arbetat med att ta fram den nya hbtq-diplomeringen.

Den nya versionen av diplomeringen är helt digital och förhoppningen är att det nya formatet ska underlätta för verksamheter och medarbetare att delta i och genomföra utbildningen.

– Vi vet att det finns en stor efterfrågan i hela regionen och på det här sättet ökar vi kapaciteten så att alla som vill har möjlighet att hbtq-diplomera sin verksamhet. Nu försvinner köerna som funnits till utbildningen och geografi spelar ingen roll längre, säger Frida Särén, också utvecklingsledare på KSH, som jobbat med att skapa diplomeringen.

Verksamheten avgör när den är diplomerad

Den individuella hbtq-diplomeringen, som är en del av verksamhetens diplomering, är upplagd så att varje person kan göra den i sin takt.

I den nya hbtq-diplomeringen är det också tydligare att verksamheten har ansvaret för sin egen diplomering – det är verksamheten som tar fram sin handlingsplan och avgör när den är klar.

– När verksamheten går från att planera till att göra – då är verksamheten diplomerad. Verksamheten bestämmer själv när den är redo att sätta upp dekaler som visar för patienterna att de är en mottagning som jobbar med de här frågorna, säger Frida Särén.

– Vi hoppas att den nya strukturen på diplomeringen gör det tydligt att detta är en ständig process för verksamheterna. När en verksamhet diplomeras är det inte något som avslutas, utan i stället startar ett aktivt arbete som hela tiden behöver följas upp, fortsätter hon.

Hbtq-diplomeringen helt gratis

Frida Särén och Tanya Charif ser fram emot att på nytt kunna hjälpa verksamheterna att hbtq-diplomera sig.

– Vi har fått många mejl om när vi ska dra i gång hbtq-diplomeringen igen, så det känns jättebra att äntligen kunna öppna de digitala portarna. Vi är också stolta att för första gången kunna erbjuda en regional hbtq-diplomering som är helt gratis, säger Tanya Charif.

Läs mer på KSH:s webb om hur hbtq-diplomeringen går till, och vad man bör tänka på innan man sätter i gång: Hbtq-diplomering (vgregion.se)