Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hbtq-diplomering

Västra Götalandsregionens processutbildning för ett
normmedvetet förhållningssätt.

Alla har rätt att slippa utsättas för diskriminering eller kränkande behandling på sin arbetsplats. Alla har också rätt till en likvärdig tillgång till vård och hälsa. I enlighet med Västra Götalandsregionens värdegrund har Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa tagit fram en processutbildning för att säkerställa rätten till god arbetsmiljö och likvärdig vård för hbtq-personer.  

Hbtq-diplomeringen går igenom begrepp och normer för att på så vis skapa en förståelse för de konsekvenser det kan innebära att bryta mot heteronormativitet. Utbildningen fokuserar också på de konsekvenser detta kan få för arbetsmiljön och i mötet med hälso- och sjukvården. Ambitionen är att hbtq-diplomeringen kommer att leda till ett normmedvetet arbete baserat på gemensamma förhållningssätt till hbtq-frågor och bemötande.

Under processutbildningen kommer deltagarna att genomföra olika metoder och övningar som möjliggör självreflektion och färdighetsträning. Hbtq-diplomeringen innebär ett utvecklingsarbete som involverar hela verksamheten i syfte att förbättra kvalitén och tillgängligheten för hbtq-personer såväl inom verksamheten som för dem som möter den.

Hbtq-diplomeringen är dels en individuell diplomering av varje deltagare, men också en diplomering av verksamheten som helhet.

Information om hbtq-diplomering

Skriv ut eller ladda ner hbtq-diplomeringens processinformation 

Funderar din verksamhet på hbtq-diplomering?
Det här materialet är tänkt att användas som ett informationsmaterial för hela arbetsgruppen. Det kan användas vid t ex ett APT och förklarar hbtq-diplomeringsprocessen.  
PowerPoint hbtq-diplomering

Poddavsnitt om hbtq-diplomering

Hur kan verksamheter göra för att bli mer inkluderande och ge en likvärdig vård till alla?  Tanya Charif och Tommy Pherson är båda utbildare inom Västra götalandsregionens processutbildning för ett normmedvetet bemötande, hbtq-diplomeringen.

Lyssna på Sex på arbetstid #16 Varför en hbtq-diplomering? 

Kostnad för hbtq-diplomering

Kostnaden för hbtq-diplomering är 20 000 kr. Optimalt antal deltagare är 20 personer, maxantal är 28 personer. För verksamheter med fler medarbetare än 28 kan en alternativ diplomeringsform erbjudas.

Vilka kan hbtq-diplomeras?

Hbtq-diplomering kan genomföras av vårdverksamheter, behandlande och administrativa, som tillhör Västra Götalandsregionen organisatoriskt, antingen i form av egen verksamhet eller i form av verksamheter som ingår i vårdvalet.

 

Normer och hbtq i vården

Normer kring kön och sexualitet präglar hela vårt samhälle, även hälso- och sjukvården. Att bryta mot dessa normer kan ha stor påverkan på vår hälsa och vår benägenhet att söka vård. I den här filmen beskriver vi varför det är viktigt att vi inom hälso- och sjukvården blir mer medvetna om dessa normer och hur vi kan motverka dom.

 

Normer och hbtq i vården from Västra Götalandsregionen on Vimeo.

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor om hbtq-diplomering eller om din verksamhet vill hbtq-diplomeras. 

hbtq-diplomering@vgregion.se

Mål för individuell hbtq-diplomering: 

  • Förstå de begrepp som presenteras i webbutbildningen och hur begreppen förhåller sig till normer.
  • Förstå vad det kan betyda för en patient eller en medarbetare att bryta mot heteronormativitet och andra socialt begränsande normer.
  • Förstå att ett normmedvetet förhållningssätt gör skillnad.
  • Möta patienter och kollegor på ett normmedvetet sätt.
  • Se och förändra begränsande normer inom den egna verksamheten.

Mål för verksamhetens hbtq-diplomering

  • Fortsätta ett strukturerat och kontinuerligt arbete med normmedvetenhet och hbtq-frågor utifrån handlingsplanen.
  • Fortsätta uppmärksamma och åtgärda begränsande normer och strukturer i verksamheten.

Catch-up hbtq

En utbildning för nyanställd personal vid hbtq-diplomerade mottagningar

Har någon anställd återkommit från tjänstledighet, föräldraledighet eller har ni nyanställt? Eller finns personal som inte deltagit i alla utbildningstillfällen?

Då behöver de gå en catch-up-utbildning. Här hittar du information om catch-up-utbildning samt aktuella datum och anmälan.

Senast uppdaterad: 2020-09-30 10:47