Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hbtq-diplomering

För närvarande har vi inte möjlighet att genomföra några nya hbtq-diplomeringar. Vi kan dagsläget inte heller ge besked om när vi kan ta emot nya förfrågningar. Så fort vi har ny information meddelar vi detta här.

Hbtq-diplomering är Västra Götalandsregionens processutbildning för att arbeta normmedvetet utifrån kön och sexualitet.

Vi har alla rätt till god vård och en god arbetsmiljö. Samhälleliga strukturer påverkar hälsan på individnivå. Människor som bryter mot normer kring kön och sexualitet, hbtq-personer, mår sämre och har därför större behov av vård än befolkningen i övrigt. Samtidigt söker hbtq-personer vård i lägre utsträckning än befolkningen i stort. Arbetsplatser påverkas av samma normer som samhället i stort vilket påverkar arbetsmiljön. 
 
Kunskapscentrum för sexuell hälsa har därför tagit fram en processutbildning där vi gemensamt arbetar med normer kring kön och sexualitet. Under utbildningen arbetar varje verksamhet för att stärka och förbättra sin kunskap och sina färdigheter. Avsikten är att arbeta mer inkluderande för att möjliggöra en god och likvärdig vård för alla patienter och en god arbetsmiljö för alla medarbetare. 

 

Logga hbtq-diplomerad verksamhet

Om Hbtq-diplomering

I processutbildningen fokuserar vi på normer kring kön och sexualitet, heteronormativitet och dess påverkan på hälsan. Genom att sätta fokus på dessa områden vill vi skapa förståelse för de konsekvenser det kan innebära att bryta mot heteronormativitet.

En viktig del är att se när vi i hälso- och sjukvården är del av de strukturer som begränsar för människor och förstå hur vi kan påverka.

Hbtq-diplomeringen består av:

• Webbutbildning Normino
• Två utbildningspass
• Individuell uppgift
• Framtagande av gemensam nulägesanalys och handlingsplan

Ett av utbildningens mål är att all personal ska ha kompetens och färdigheter för att kunna arbeta normmedvetet. Under hbtq-diplomeringen ligger fokus på verksamhetsutveckling, där syftet är att gemensamt, strukturerat och långsiktigt arbeta med normer kring kön och sexualitet.

Funderar din verksamhet på hbtq-diplomering?

Hbtq-diplomering kan genomföras av vårdverksamheter, behandlande och administrativa, som tillhör Västra Götalandsregionen organisatoriskt, antingen i form av egen verksamhet eller i form av verksamheter som ingår i vårdvalet.

Kostnad för hbtq-diplomering

Kostnaden för hbtq-diplomering är 20 000 kr per verksamhet. Optimalt antal deltagare är 20 personer, maxantal är 28 personer. För verksamheter med fler medarbetare erbjuder vi naturligtvis också hbtq-diplomering, oftast genom fler utbildningstillfällen. Detta innebär en ytterligare kostnad.

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor om hbtq-diplomering eller om din verksamhet vill hbtq-diplomeras.
hbtq-diplomering@vgregion.se

Catch up-hbtq

Catch up-hbtq är en utbildningsdag för dig som är nyanställd i en hbtq-diplomerad verksamhet. Utbildningen består av tre förberedande uppgifter och en utbildningsdag. Utbildningsdagen ges cirka fyra gånger per termin.

Mer information om catch up-utbildningen samt aktuella datum

Poddavsnitt om hbtq-diplomering

Hur kan verksamheter göra för att bli mer inkluderande och ge en likvärdig vård till alla? Tanya Charif och Tommy Pherson, utbildare i hbtq-diplomeringen, är gäster i podden Sex på arbetstid.

Lyssna på Sex på arbetstid #16 Varför en hbtq-diplomering?

Senast uppdaterad: 2021-08-10 15:03