Läs SRHR-nytt #2 2023

Uppdaterad:
Publicerad:
Illustration med texten SRHR-nytt och figurer som symboliserar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

I årets andra nummer av SRHR-nytt kan du bland annat läsa om nya regionala medicinska riktlinjer om könsdysfori och om hur det blivit lättare att boka SRHR-tolk.

Rubriker #2 2023

  • Så deltar Västra Götalandsregionen i West Pride
  • Nya regionala medicinska riktlinjer om könsdysfori
  • MUM-mottagningar öppnade i Kungälv och Alingsås
  • Så har du hälsofrämjande samtal om sexuell hälsa med unga
  • ECPAT-rapport om barns utsatthet på nätet
  • Statsbidrag till KSH för att arbeta med SEXIT i elevhälsan
  • Lättare boka SRHR-tolk
  • Välbesökt temadag om mens
  • Senaste avsnitten av KSH:s podcast Sex på arbetstid
  • Aktuella utbildningar hos KSH

SRHR-nytt #2 2023 (vgrnyhetsbrev.se)

SRHR-nytt är ett nyhetsbrev om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, som ges ut av Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Nyhetsbrevet riktar sig till dig som arbetar med SRHR inom hälso- och sjukvården.