Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Världsaidsdagen 1 december: tre nya rapporter om hiv

Publicerad:

I samband med Världsaidsdagen 1 december publicerar Folkhälsomyndigheten tre olika rapporter om hiv, som bland annat handlar om allmänhetens kunskap om och attityder till hiv.

Rapporterna är från tre av de projekt som ingår i Folkhälsomyndighetens paraplyprojekt ”Att leva med hiv 2021-23”:

Allmänhetens kunskap om och attityder till hiv

Knappt 40 procent av den svenska befolkningen känner till att välbehandlad hiv inte överförs vid sex. Det visar en enkätundersökning av den svenska befolkningens kunskap om och attityder till hiv som Folkhälsomyndigheten nyligen genomfört. Rapporten redogör för resultaten från undersökningen.

Hiv i skuggan av utanförskap – En intervjustudie med migranter som lever med hiv i Sverige

Denna rapport belyser att de flesta utmaningar som migranter som lever med hiv möter är kopplade till deras status som migranter, snarare än hivstatusen. Rapporten utforskar frågor om livsvillkor, behov och utmaningar hos gruppen, med fokus på mötet med hälso- och sjukvården, socialtjänsten och annan offentlig verksamhet.

Konsekvenser på hivprevention och hälsa baserat på multipla barriärer i form av rasism, homofobi och hivstigma

Rapporten bygger på en kartläggande litteraturöversikt om intersektionellt stigma och dess konsekvenser för hivprevention och hivbehandling bland ickevita hbtqi-personer. Resultat visar att intersektionella stigma bland annat leder till psykisk ohälsa, misstro till samhällsinstitutioner och försämrad tillgång till hälso- och sjukvården, vilket påverkar hivprevention och hivbehandling.

Rapporterna kan läsas och laddas ner från Folhälsomyndighetens webb. Här finns också en affisch att ladda ner för Världsaidsdagen, World Aids Day:

Publikationer inom SRHR, hiv och STI samt hbtqi — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Publicerad: