Team patientsäkerhet

Vi på Avdelning Patientsäkerhet och medicinsk krisberedskap jobbar strategiskt och operativt med patientsäkerhet på regionövergripande nivå. Vi finns till som ett stöd till förvaltningarna och erbjuder bland annat utbildningar i patientsäkerhet och tar fram patientsäkerhetsplan och riktlinjer. Vi jobbar också med Strama, Infektionsverktyget och aktivt med andra insatsområden.

Graciela Carlson

Regionutvecklare

Telefonnummer

Lisa Blide

Medicinsk rådgivare

Marga Brisman

Regionchefläkare

Telefonnummer

Maria Hess-Wargbaner

Ordförande STRAMA

Telefonnummer

Ingemar Qvarfordt

Ansvarig för Infektionsverktyget

Telefonnummer