Enhet patientsäkerhet

Vi på enhet patientsäkerhet jobbar strategiskt och operativt med patientsäkerhet på regionövergripande nivå. Vi finns till som ett stöd till förvaltningarna och erbjuder bland annat utbildningar i patientsäkerhet och tar fram patientsäkerhetsplan och riktlinjer. Vi jobbar också med Strama, Infektionsverktyget och aktivt med andra insatsområden.

Marga Brisman

Enhetschef
Telefonnummer

Graciela Carlson

Ansvarig för fallskador och utbildningar
Telefonnummer

Karin Lundgren

Administrativ koordinator
Telefonnummer

Ingemar Qvarfordt

Ansvarig för Infektionsverktyget
Telefonnummer

Agneta Resare

Ansvarig för patientsäkerhetskultur
Telefonnummer

Christina Åhrén

Ansvarig för Strama
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-12-13 16:58