Enhet patientsäkerhet

Vi på enhet patientsäkerhet jobbar strategiskt och operativt med patientsäkerhet på regionövergripande nivå. Vi finns till som ett stöd till förvaltningarna och erbjuder bland annat utbildningar i patientsäkerhet och tar fram patientsäkerhetsplan och riktlinjer. Vi jobbar också med Strama, Infektionsverktyget och aktivt med andra insatsområden.

Porträttbild på Marga Brisman

Marga Brisman

Enhetschef
Telefonnummer
Porträttbild på Karin Lundgren

Karin Lundgren

Samordnare
Telefonnummer
Porträttbild på Philipp Meijering

Philipp Meijering

Medicinsk rådgivare
Telefonnummer
Porträttbild på Ingemar Qvarfordt

Ingemar Qvarfordt

Ansvarig för Infektionsverktyget
Telefonnummer
Porträttbild på Agneta Resare

Agneta Resare

Ansvarig för patientsäkerhetskultur
Telefonnummer
Porträttbild på Christina Åhrén

Christina Åhrén

Ansvarig för Strama
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-05-08 14:08