Utbildning och stöd

Här hittar du utbildningar, samlat stöd för patientsäkerhet och mer information om patientsäkerhet som du som vårdgivare kan ha nytta av i ditt arbete.

Fallskador - webbutbildning  (fungerar endast inom VGRs nätverk) 

Fallskador - webbutbildning från Socialstyrelsen

Fallskador, trycksår och undernäring - webbutbildning från Region Skåne

Förstå mig rätt - metod för att minska missförstånd mellan patient och personal 

Läkemedelshantering - webbutbildning från Svenskt Demenscentrum

Patientlagen

Sårsmart - webbutbildning

Socialstyrelsens samlade stöd för patientsäkerhet

Sveriges kommuner och landstings sida om patientsäkerhet

Strama Västra Götaland - samverkan mot antibiotikaresistens 

Vårdrelaterade infektioner - webbutbildning  (fungerar endast inom VGRs nätverk)