Samordnare för trycksår, fall och undernäring

Förvaltningarnas kontaktpersoner har en samordnande funktion för insatsområdena trycksår, fall och undernäring.

Samordnare för trycksår

NU-sjukvården
Anna Hultén
Ulrica Ödegaard Arvidsson

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Helle Heslyk Wijk

Sjukhusen i väster
Anna Bernvik
Jeanette Gustafsson Törn

Skaraborgs sjukhus
Linda Johansson

 


Samordnare för fallskador

NU-sjukvården
Lena Wireby

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Jenny Wiman

Sjukhusen i väster
Anna Bernvik
Helena Johansson

Skaraborgs sjukhus
Sara Patzschke

Södra Älvsborgs sjukhus
Maria Glemfelt


Samordnare för undernäring

NU-sjukvården
Elisabet Pamryd
Therese Fridell Bratt

Regionhälsan
Jenifer Ruz

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Nina Uhlebäck

Sjukhusen i väster
Anna Bernvik
Helene Ambjörnsson

Skaraborgs sjukhus
Monica Skoglund

Södra Älvsborgs Sjukhus 
Anna Svensson


Agneta Resare

Regionutvecklare

Telefonnummer