Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Pilotprojekt för barn med funktionell buksmärta

Om pilotprojektet

 

imagenrt3k.png

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa arbetar med metodutveckling tillsammans med psykologer inom Regionhälsans barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUM), i syfte att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga som söker till BUM. Sedan hösten 2019 pågår ett pilotprojekt kring barn med funktionell buksmärta, dvs återkommande magsmärta där den medicinska utredningen inte visat någon sjukdom. Pilotprojektets syfte är att ta fram och pröva riktade metoder som förebygger utveckling av smärtrelaterad psykisk ohälsa, samt minska risk för långvarig smärtproblematik. Genom en mer systematisk vårdprocess, och genom ökad professionell samverkan, är syftet att i högre utsträckning kunna erbjuda behovsanpassade insatser till barn med funktionell buksmärta i ett tidigt skede av vårdprocessen.

Nya metoder prövas i mindre skala på en av regionens BUM-mottagningar, för att möjliggöra uppföljning och utvärdering under projekttiden. För de metoder som visar positiva resultat är förhoppningen att fler mottagningar sedan ska kunna erbjudas möjlighet att införa dem.

imagejt8dt.png

På BUM Hisingen prövas ett s k magteam, bestående av psykolog, barnsjuksköterska, dietist och barnläkare (som konsult till teamet). Syftet med magteamet är att möjliggöra teambaserad bedömning och planering av insatser utifrån varje barns behov. Aktuella barn remitteras internt, efter den medicinska utredningen hos barnläkaren. Inför teamets vårdplanering får barnen svara på ett skattningsformulär och kompletterande frågor kring sina besvär och hur de påverkar barnets vardag. Frågorna får barnet via 1177 Vårdguidens e-tjänster, med hjälp av tjänsten Stöd- och behandling.

imagekhfq.png

En riktad metod som prövas inom pilotprojektet är det som kallas magskola för föräldrar. Magskolan är en tidig insats i form av ett utbildningstillfälle för föräldrar till barn med funktionell buksmärta, framtaget av barnläkare och psykolog. Föräldrar får information om vad funktionell buksmärta är, vad som kan påverka besvären, och hur de kan stötta sitt barn på ett hjälpsamt sätt. Magskolan har hittills prövats både på mottagningen samt digitalt. Via anonym enkät har deltagande föräldrar rapporterat positiva erfarenheter.

images8zx.png

En KBT-baserad behandling lämplig som en tidig insats för barn med ont i magen och oro, prövas inom pilotprojektet. Behandlingen som kallas ADAPT (Aim to Decrease Anxiety and Pain Treatment), är framtagen och beforskad i USA. Genom ett samarbete med ansvariga forskare har en svensk översättning och anpassning av behandlingen tagits fram för att testas kliniskt. Behandlingen består av två inledande besök hos psykolog på mottagning, och därefter jobbar barn och föräldrar med webbaserat material hemifrån i fyra veckor. Barnen som deltar i behandlingen följs upp varje vecka av behandlande psykolog, via telefon eller videomöte. Arbetet med översättning och produktion av det webbaserade materialet är nu slutfört och behandlingen prövas kliniskt sedan hösten 2021. En forskningsstudie som undersöker den svenska versionens effekter för barn har fått etiskt godkännande, och datainsamling är påbörjad.

Läs mer om ADAPT - Behandling vid ont i magen och oro:

Cunningham, N., Nelson, S., Jagpal, A., Moorman, E., Farrell, M., Pentiuk, S., et al. (2018). Development of the Aim to Decrease Anxiety and Pain Treatment (ADAPT) for pediatric functional abdominal pain disorders. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 66(1): 16–20. DOI: 10.1097/MPG.0000000000001714

Cunningham, N., Kalomiris, A., Peugh, J., Farrell, M., Pentiuk, S., Mallon, D., et al. (2020). Cognitive behavior therapy tailored to anxiety symptoms improves pediatric functional abdominal pain outcomes: A randomized clinical trial. Journal of Pediatrics, Oct 31:S0022-3476(20)31359-7. DOI: 10.1016/j.jpeds.2020.10.060

 

 

 

Kontakta Åsa Nilses på Utvecklingscentrum om du vill veta mer om pilotprojektet för barn med funktionell buksmärta.

Profilbild av Åsa Nilses

Åsa Nilses

Utvecklingsledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-12-22 16:39