Tillgänglighet nyproducerade undersökningar

De olika producerande enheterna har olika arkiveringstider då deras undersökningar lagras i BFR och finns tillgängliga via Informationsvisaren och/eller för andra producerande enhet än utförande enhet via deras BFR anslutna RIS/PACS. Det sker efter att undersökningen är utförd och/eller def. signerad.

Tabellen visar kriterier och karens för undersökningar innan det lokala arkivet skickar undersökningen till BFR. Tiderna ska anses som ungefärliga då de kan komma att ändras utan att BFR blir notifierade.

Producerande enheter Kriterie Karens
Carlanderska Def. signerad    48h
Evidia Sverige Radiologi VGR Def. signerad  
Folktandvården Natt/kväll med start 20:00  
Kardiologiskt ultraljud Def. signerad  
Bild- och funktionsmedicin, VGR offentliga
 • Sjukhusen i väster (Kungälv, Frölunda spec., Angered, Alingsås)
 • SU-Odontologi
 • SU-Mammo
 • NU-Röntgen
 • NU-Klinfys
 • SÄS Röntgen
 • SKAS Röntgen
Def. signerat   24 tim
Bild- och funktionsmedicin SU-AGFA
 • Vuxenradiologi
 • Barnradiologi
 • Hybrid- och Intervention
 • Klinisk fysiologi
Direkt till BFR    Ingen 
Unilabs Mammo VGR Def. signerad och orörd     1h
Unilabs Radiologi Gbg Def. signerad och orörd     1h