Läkemedelsklassat D-vitamin

Läkemedelsklassat D-vitamin för profylax finns åter tillgängligt. Nedan finns ytterligare information om vilka preparat som gäller.

D-vitamin Olja Pharmaprim, som är upphandlat i VGR, finns tillgängligt.

Även D-vitamin Olja ACO finns att tillgå.

D-vitamin vatten Avia har bytt producent och kommer enligt aktuell uppgift finnas tillgängligt 2023-11-27.

CBHV rekommenderar endast läkemedelsklassade D-vitamindroppar. Ingen ersättningsprodukt finns för vattenbaserade D-vitamindroppar.