Verksamhetsuppföljning VGR

Här finns övergripande information om BHVQ, Central Barnhälsovårds årsrapport, verksamhetsbeskrivning för barnhälsovård och övriga rapporter.

KVÅ-koder för alla BVC oavsett journalsystem

De här KVÅ-koderna är för att följa olika insatser och arbetssätt inom barnhälsovården. Flera av KVÅ-koderna är initierade av Central barnhälsovård för att bland annat kunna följa implementering av nya arbetssätt. Insatserna kan följas på enhetsnivå samt på övergripande nivå. Koderna gäller alla BVC-enheter oavsett journalsystem. 

KVÅ-koder för att följa olika insatser och arbetssätt inom barnhälsovården

KVÅ-koder för Utökade hembesök enligt Rinkebymodellen

Det vill säga sex hembesök som sker i samverkan mellan BHV-sjuksköterska och förebyggande socionom under barnets första 15 månader.

Övriga koder som gäller alla BVC oavsett journalsystem

Förteckning över alla KVÅ-koder

Här finns en förteckning över alla Socialstyrelsens och Västra Götalandsregionens KVÅ-koder. Koder specifika för barnhälsovård finns i fliken VGR regionala KVÅ-koder, välj BHV under rubriken Typ (kolumn E).


Interaktiv årsrapport Barnhälsovården i Västra Götaland

Styrdokument