Stöd/Riktlinjer

Här finns stöd och riktlinjer för arbete i barnhälsovården västra Götalandsregionen som inte finns i Rikshandboken.

Rikshandboken

I Rikshandboken Barnhälsovård finns riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet.

Mat, att äta och levnadsvanor


Småbarnsteam

Skaraborg

I Skaraborg pågår ett projekt där modellen med Småbarnsteam finns i fyra kommuner, Skövde, Gullspång, Töreboda och Mariestad.

För mer information om projektet kontakta projektledare Hanna Brunskog. hanna.brunskog@vgregion.se alt telefonnummr 073-599 44 36.

Södra Älvsborg

Info om småbarnsteam lätt svenska (vgregion.se)

Info Småbarnsteam att lämna på BVC (vgregion.se)

Remissrutin småbarnsteam Borås (vgregion.se)

Remissrutin Småbarnsteam Skene (vgregion.se)

BHV-sjuksköterskans roll i Småbarnsteam Södra Älvsborg (vgregion.se)

Samtyckesblankett Småbarnsteam (vgregion.se)

Lathund remiss till BUP efter småbarnsteam (vgregion.se)


Syn

Barnögon - Remiss från BVC och Elevhälsa

Barnögon - Nedsatt färgsinne

Remittering till ögonmottagning Göteborg och Södra Bohuslän

  • Remiss till ögonmottagning kan skickas till Remissportal ögon på SU eller till Ögon Capio Lundby.

  •  Barn som sedan tidigare har flera vårdkontakter på Drottning Silvias barnsjukhus kan med fördel remitteras dit.

  •  För att undvika dubbla besök skickas remiss endast till en vårdgivare.