Stöd/Riktlinjer

Här finns stöd och riktlinjer för arbete i barnhälsovården västra Götalandsregionen som inte finns i Rikshandboken.

Rikshandboken

I Rikshandboken Barnhälsovård finns riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet.

Mat, att äta och levnadsvanor


Småbarnsteam


Syn

Barnögon - Remiss från BVC och Elevhälsa

Barnögon - Nedsatt färgsinne

Remittering till ögonmottagning Göteborg och Södra Bohuslän

  • Remiss till ögonmottagning kan skickas till Remissportal ögon på SU eller till Ögon Capio Lundby.

  •  Barn som sedan tidigare har flera vårdkontakter på Drottning Silvias barnsjukhus kan med fördel remitteras dit.

  •  För att undvika dubbla besök skickas remiss endast till en vårdgivare.


Vaccination