Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dokument Västra Götalandsregionen

 Rutin för remittering av barn från barnhälsovården till hörselundersökning i VGR

I Västra Götaland har en medicinsk regional riktlinje utanarbetats för tidig diagnostik och habilitering för barn med medfödd hörselnedsättning. I det neonatala hörselscreeningsprogrammet ingår även ett hörselscreenings-program för riskbarn (vårdade >48 tim på neonatalavdelning.

RMR Medfödd hörselnedsättning - tidig diagnostik och habilitering

Hälsosamtal om levnadsvanor

Blädderblocksmaterial för BVC (med pratmanus) - Beställs hos dietist i respektive område

Blädderblocksmanual för BVC (utan pratmanus) - Beställs hos dietist i respektive område

Järn - råd för barn 0-5 år

Järnberikade grötrecept

Komjölksfria råd till ammande mammor med kolikbarn

Kalcium i olika livsmedel

Kostråd trög mage (Föräldrainformation)

Lagom mängd mat till barn 1-6 år Materialet kan användas till föräldrar som allmänt har frågor men också där det finns en oro för att barnet äter för lite eller för mycket

Lätta tips Lätta tips är ett material riktat till familjer där ett eller flera barn har övervikt

Handledning för hälsosamtal om att "Äta, växa och må bra".
Materialet ersätter tidigare "Mat, aktivitet och viktutveckling".

Matkassen för hela familjen
Visitkort och affisch för matkassen beställs från marknadsplatsen samt artikelnummer till materialet (visitkort: VGR 12 200, Affisch VGR 12705)

Familjecentralens matkasse och webbplatsen Matkassen för hela familjen

Råd för god matlust

Vegetarisk bedömningsmall 6-12 månader– enbart för personal
Vegetarisk bedömningsmall 1-5 år – enbart för personal
Vegetarisk kost för barn – för föräldrar

Måltidsförslag under barnets första år

Vitamin B12

D-vitamin

Lokala riklinjer
Göteborg
Skaraborg 
Södra Älvsborg

Göteborg

Rikshandboken

I Rikshandboken Barnhälsovård finns riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet. Handboken innehåller aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet.
Senast uppdaterad: 2019-11-12 10:14